Ana Sayfa / Tag Archives: Kavimler Göçü

Tag Archives: Kavimler Göçü

Kavimler Göçü

KAVİMLER GÖÇÜ M.Ö. 36 yılında Çinlilerin saldırıları sonucu dağılan Batı Hunları, Kırgız bozkırlarına gelip yerleşmişlerdi. Kuzey Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra batıya hareket eden Hunlar da Kırgız bozkırlarına geldiler. Daha önce gelmiş olan Hun boylarıyla birleştiler ve güçlendiler. Avrupa Hunlarının ataları olan bu topluluklar, M.S.350 yılında batı yönünde harekete geçtiler. Aral gölü ile Hazar denizinin kuzeyindeki Alan ülkesini ele geçirdiler. Batıya …

Devamını Okuyun »

Ortaçağda Avrupa

ORTAÇAĞDA AVRUPA KAVİMLER GÖÇÜ (375):   Balamir yönetimindeki Kuzey Hunlar, doğu Avrupa­daki Gotlar adı verilen kavimleri yenil­giye uğrattı­lar. Bu­nun üzerine bu kavimler Roma toprak­larına doğru göç ettiler. Bu göç dalgası diğer kavimlerin yerlerin­den ayrıl­malarına neden oldu. Bu göç hareket­lerinin so­nuçları şunlardır: 1.Roma İmparatorluğu Batı Roma ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrıldı (395). Daha sonra Batı Roma yıkıldı (476). 2.Batı Roma …

Devamını Okuyun »

Kavimler Göçü

Kavimler Göçü   Asya Hun İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunlar, Hazar Denizi ile Aral Gölü arasındaki bölgede yaşayan Alanların topraklarını ele geçirmişlerdir. Bu bölgenin Hunların eline geçmesi, onların Avrupa içlerine kadar ilerlemelerinin başlangıcı olmuştur. Karadeniz’in kuzeyi ile Doğu Avrupa’da IV. yüzyılda Ostrogotlar, Vizigotlar, Gepitler ve Vandallar gibi birçok Germen kavmi bulunmaktaydı. Hunların İtil (Volga) Nehri’nin batısına geçerek Karadeniz’in …

Devamını Okuyun »

Kavimler Göçü (375)

Kavimler Göçü (375) Bu göçe Çin baskısıyla batıya göç eden Kuzey Hunlar neden olmuştur. Bu göç sonucu bugünkü Avrupa’nın etnik temelleri atılmıştır. Bu göçler sonucu: Feodalitenin doğmasına zemin hazırlanmış, Avrupa’da yüz yıl sürecek karışıklık dönemi başlamış, Roma 395’te ikiye ayrılmış, Batı Roma’nın 476’da yıkılmasıyla da Feodalite Rejimi (Derebeylik) doğmuş, Hıristiyanlık barbar kavimler arasında yayılmış, Kuzey Hunlar Tuna boylarında Avrupa Hun …

Devamını Okuyun »

Kavimler Göçü Özeti

Kavimler Göçü   Büyük Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra, Asya’nın batısında oturan Hunlar, Doğu Avrupa’ya doğru harekete geçtiler. Karadeniz’in kuzeyi ile Doğu Avrupa’da o tarihlerde Ostrogot, Vizigot, Gepit, Lombard ve Vandallar gibi Germen kavimleri ile bazı Slav kabileler yaşıyordu. Hunların Volga Nehri’nin batısına geçmesiyle bölgede bir göç harekatı başladı. Hunların önünden kaçan kavimler Roma’ya kadar giderek Avrupa’nın siyasi yapısını değiştirdiler. Bu …

Devamını Okuyun »