Ana Sayfa / Tag Archives: Karahanlılar

Tag Archives: Karahanlılar

İlk Müslüman Türk Devletleri

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ İLK TÜRK ARAP İLİŞKİLERİ  1.Hz. Osman zamanında Kafkasya’ya yönelen İs­lâm orduları Hazar Türkleri tarafından durdurulmuştur. 2.Maveraünnehir bölgesini alan Emeviler, Orta As­ya’ya girmek istediklerinde Türgişler tarafından engel­lenmiştir. 3.Abbasiler iktidara geçtiklerinde Türgişler yıkılış sü­recine girmişti. Uygurlar ise henüz yeni kurulmuş­tu. Uy­gurlar Çin’e karşı durabilecek güçte değildi.   TALAS SAVAŞI (751) Nedenleri: 1.Çin’in, Batı Türkistanda egemenlik kurmak iste­mesi. 2.Çin’e …

Devamını Okuyun »

İlk Türk İslam Devletleri Ünitesi Özeti Ders Notu

İLK  TÜRK  İSLAM DEVLETLERİ ÜNİTESİ ÖZETİ Türklerin Müslümanlarla karşılaşmasına ve İslamiyet’i benimsemelerine zemin hazırlayan ilk gelişmelerden biri Hz. Ömer döneminde İran’la yapılan ve başarıyla sonuçlanan Nihavend Savaşı’dır. Hz. Osman döneminde Horasan, Emeviler döneminde ise Maveraünnehir alınarak Türklerle temasa geçildi. Fakat, Emevilerin milliyetçi tutumu İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasını olumsuz yönde etkiledi. Abbasiler döneminde, Talas Savaşı’ndan sonra iki taraf arasında yakın ilişkiler …

Devamını Okuyun »

Karahanlılar

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ KARAHANLILAR (840-1212) IX. yüzyılda, Batı Türkistan’da Karluk, Yağma ve Çiğil boylarının birleşmesiyle kurulmuştur. 840’ta Uygurlar’ın Kırgızlar tarafından yıkılmasından sonra Uygurlara bağlı Karluk Yabgusu “Kara Han” ünvanını alarak kendisini hükümdar ilan etmiş ve böylece karahanlı Devleti kurulmuştur. Merkezleri Balasagun şehri di. Devletin kurucusu Bilge Kül Kadir Han’dır. Devletin ilk kurulduğu dönemlerde henüz İslamiyeti kabul etmemişlerdi. 920 tarihinde Satuk …

Devamını Okuyun »