Home / Tag Archives: Küreselleşen Dünya Ünitesi

Tag Archives: Küreselleşen Dünya Ünitesi

Küreselleşen Dünya Ünitesi Pekiştirme – Çalışma Soruları ve Cevapları

ÇTDT Soru Havuzu

Küreselleşen Dünya Ünitesi Pekiştirme – Çalışma Soruları ve Cevapları Glasnost (Açıklık) ve Perestroyka (Yeniden Yapılanma) ne demektir? SSCB’de 1985’ten itibaren Mihail Gorbaçov’un uyguladığı politikalardır. Uygulanmasıyla özellikle Çernobil Faciası’ndan sonra halkın yönetime ve devlete güvenini artırmak, baskıcı diktatör, sosyalist anlayışın yerine demokratik halkın yönetime katılacağı sosyalist bir anlayışı egemen kılmak, tıkanmış olan Sovyet ekonomisini yeni teknolojilere dayalı endüstri devrimi gerçekleştirmek amaçlanmıştır. …

Read More »

Küreselleşme Dönemi Türk Dış Politikasındaki Gelişmeler

Untitled

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDAKİ GELİŞMELER 1. TÜRKİYE VE TÜRK CUMHURİYETLERİ Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Orta Asya’da ve Kafkaslarda bağımsız ve Özerk olan devletler, kökenleri, dilleri ve dinleri bakımından Türkiye’yle yakın kültür bağları taşıyorlardı. Bu ülkelerde Türkiye’nin ilişkileri, tarihsel bağları ve uluslararası ilişkiler nedeniyle kaçınılmaz görülmektedir. Türkiye, ekonomik yararlar ve güvenlik nedeniyle de bu ülkelere dış politikasında yer vermek durumundadır. Türkiye Cumhuriyetleri, …

Read More »