Home / Tag Archives: İslam Tarihi ve Uygarlığı Özet

Tag Archives: İslam Tarihi ve Uygarlığı Özet

4. Ünite: İslam Tarihi Ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar) Ünitesi Ders Notu

8-9.yyde Abbasi Devleti

4. ÜNİTE: İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR) 1. KONU: İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE İLK İSLAM DEVLETLERİ 2. KONU: TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİ Hazırlanalım 1. İslamiyetin doğuşu sırasında dünyada hangi inançlar bulunuyordu? Araştırınız. 2. Halifelerin belirlenmesi açısından Dört Halife Devri özelliğe sahiptir? Araştırınız. 3. İslam Uygarlığının dünya uygarlığına katkıları nelerdir? Araştırınız. 4. Abbasilerin Türklere yönetim ve orduda görev vermelerinin nedenleri sizce neler …

Read More »

İslam Tarihi

islam_tar11

İSLAM TARİHİ İSLAMİYET ÖNCESİ ARABİSTAN  İlk çağda Arabistan’ın güneyinde kurulan devlet şunlardır: Main, Saba, Himyeri, K. Arabistan’da kuru­lan­lar ise Nabatlılar, Tedmürlüler ve Gassanilerdir. Bu dev­letler ekonomik kaynaklarının yetersizliğinden dolayı kuv­vetli bir devlet olamamışlardır. SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT              Toplumsal yaşam kabile örgütlemesine dayan­mıştır. Her Arap kabilesinin şeyh ya da seyyid denilen reisi vardır.             Toplumsal ilişkiler ataerkil kurallara dayanmıştır. Kadınların …

Read More »