Ana Sayfa / Etiket Arşivi: İlk Türk Devletleri Test

Etiket Arşivi: İlk Türk Devletleri Test

İlk Türk Devletleri Test

İlk Türk Devletleri Test 1. Mani dininin etkisiyle Uygurlar yerleşik hayata geçmişler bilim, kültür ve sanat alanında önemli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Uygurlar hakkında verilen bu bilgilerle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Uygurlarda ticaret ve sanat gelişmiştir. B) Uygurlarda şehircilik gelişmiştir. C) Uygurlarda ordunun savaş tekniği gelişmiştir. D) Uygurlarda sanat faaliyetleri artmıştır. E) Uygur toplumunda bilimsel çalışmalar hız kazanmıştır. 2. Aşağıda verilenlerden …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Testi ve Cevapları

İlk Türk Devletleri Testi ve Cevapları 1.            Bilhassa yabancı kavimlerle yapılan mücadeleler neticesinde mağlup olan Türklerin büyük çoğunluğu, başkasının hakimiyeti altına girmek istememiş, hürriyetlerinden mahrum kalmaktansa, yurtlarını terk edip yeni bölgelerde bağımsız yaşamayı tercih etmişlerdir, işte bütün bunların sonucunda, Türkler, zamanla Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılmışlardır. Türklerin tarih boyunca bu şekilde değişik coğrafyalarda yaşamaları aşağıdakilerden hangisine sebep olmuş olabilir? A)           …

Devamını Okuyun »

Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları ve İlk Türk Devletleri Testi ve Cevapları – II

Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları ve İlk Türk Devletleri Testi ve Cevapları – II   1. Toprak, yani ülke, Orta Asya'da yaşayan Türklerde yurt olarak isimlendirilmiştir. Yurt, hükümdarın şahsi malı değildir. Göçebe toplumların özelliği olarak Türkler, ancak hür ve müstakil yaşayabildiği toprağı ülke olarak görmüşlerdir. Müstakil yaşayamadıkları toprağı da kolayca terk edebilmişlerdir. Yalnız bu bilgiye dayanarak, Türklerle ilgili aşağıdaki-lerden hangisine ulaşılabilir? …

Devamını Okuyun »

Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları ve İlk Türk Devletleri Testi ve Cevapları – I

Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları v e İlk Türk Devletleri Testi ve Cevapları – I 1. Türkler, ancak bağımsız yaşayabildikleri toprağı vatan olarak görmüşlerdir. Bağımsız yaşayamadıkları toprağı ise kolayca terk etmişlerdir. Bu bilgide, Türk göçlerinin aşağıdaki nedenlerinden hangisinin vurgulandığı savunulabilir? A) Ekonomik yetersizlikler B) Siyasi egemenlik mücadelesi C) Türk cihan hakimiyeti ideali D) iklim koşullarındaki değişiklikler E) Salgın hastalıklar 2. Birinci …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Konu Tekrar Testi – Test 7

Ders: Tarih 9 Ünite: İlk Türk Devletleri Ünitesi Konu: İlk  Devletleri Ünitesi Test Çözümü İlk Türk Devletleri Konu Tekrar Testi – Test 7 1.    Kavimler Göçü sonucunda Roma İmparatorluğu önce Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmış (395), sonra Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır (476). Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu güçlü merkezi örgütlenmesiyle feodal sistemi yaşamadığı gibi İlkçağ Yunan, Hellen, Roma kültürünü …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Konu Testi – Test 6

Ders: Tarih 9 Ünite: İlk Türk Devletleri Ünitesi Konu: İlk  Devletleri Ünitesi Test Çözümü İlk Türk Devletleri Konu Testi – Test 6 1.    Türk tarihini bir bütün halinde incelemenin zor olmasının nedeni;   I.  Değişik bölgelere göç etmeleri  II.  Gittikleri bölgenin kültüründen etkilenmeleri III.  Birbirinden farklı kültürel özellikler göstermeleri durumlarından hangileri ile açıklanabilir? A)  Yalnız I B)  I ve II …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Ünitesi Testi – Test 5

Ders: Tarih 1 Ünite: İlk Türk Devletleri Ünitesi Konu: İlk  Devletleri Ünitesi Test Çözümü İlk Türk Devletleri Ünitesi Testi – Test 5 1.    Türklerin Orta Asya’dan çeşitli bölgelere göç etmelerinde;   I.  Hayvan hastalıklarının artması  II.  İklim koşullarının değişmesi III.  Siyasi anlaşmazlıkların yaşanması IV. Çin ve Moğol baskıları  V. Cihat anlayışını benimsemeleri durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez? A)  I B)  …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Testi – Test 4

Ders: Tarih 1 Ünite: İlk Türk Devletleri Ünitesi Konu: İlk  Devletleri Ünitesi Test Çözümü İlk Türk Devletleri Testi – Test 4 1.    Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anayurttan ilk göçlerin nedenleri arasında yer almaz? A)  Büyük kuraklıkların yaşanması B)  Nüfusun artması C)  Salgın hastalıkların meydana gelmesi D)  Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi E)  Otlakların yetersiz hale gelmesi     2.    Tarih boyunca Türklerin …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Ünitesi Konu Testi – Test 3

İlk Türk Devletleri Ünitesi Konu Testi – Test 3 Ders:  Tarih 9 Konu: İlk Türk Devletleri Ünitesi Test Çözümü 1.    Yaşanılan coğrafyanın özellikleri tarih içinde gelişen kültürlere daima etkili olmuştur. Orta Asya’nın coğrafi özellikleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez? A)  Göçebe hayat tarzı B)  Hayvancılığın yapılması C)  Savaşçılık, askerlik hayatının gelişmesi D)  Yazılı hukukun gelişmesi E)  Mimari tarzının gelişmemesi   …

Devamını Okuyun »

İslam Öncesi Türk Tarihi Testleri ve Cevapları – Test 2

İslam Öncesi Türk Tarihi Testleri ve Cevapları  – Test 2 Ders:  Tarih 9 Konu: İlk Türk Devletleri Ünitesi Test Çözümü 1.    Asya’da ve Avrupa’da bilinen ilk Türk devletlerini aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi kurmuştur? A)  Uygurlar B)  Hunlar C)  Macarlar D)  Avarlar E)  Karluklar     2.    Asya Hun İmparatorluğu'nun bazı özellikleri şunlardır:   I.  İpek Yolu egemenliği için Çin ile …

Devamını Okuyun »