Ana Sayfa / Etiket Arşivi: İlk Türk Devletleri ünitesi Test

Etiket Arşivi: İlk Türk Devletleri ünitesi Test

İlk Türk Devletleri Konu Tekrar Testi – Test 7

Ders: Tarih 9 Ünite: İlk Türk Devletleri Ünitesi Konu: İlk  Devletleri Ünitesi Test Çözümü İlk Türk Devletleri Konu Tekrar Testi – Test 7 1.    Kavimler Göçü sonucunda Roma İmparatorluğu önce Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmış (395), sonra Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır (476). Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu güçlü merkezi örgütlenmesiyle feodal sistemi yaşamadığı gibi İlkçağ Yunan, Hellen, Roma kültürünü …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Konu Testi – Test 6

Ders: Tarih 9 Ünite: İlk Türk Devletleri Ünitesi Konu: İlk  Devletleri Ünitesi Test Çözümü İlk Türk Devletleri Konu Testi – Test 6 1.    Türk tarihini bir bütün halinde incelemenin zor olmasının nedeni;   I.  Değişik bölgelere göç etmeleri  II.  Gittikleri bölgenin kültüründen etkilenmeleri III.  Birbirinden farklı kültürel özellikler göstermeleri durumlarından hangileri ile açıklanabilir? A)  Yalnız I B)  I ve II …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Ünitesi Testi – Test 5

Ders: Tarih 1 Ünite: İlk Türk Devletleri Ünitesi Konu: İlk  Devletleri Ünitesi Test Çözümü İlk Türk Devletleri Ünitesi Testi – Test 5 1.    Türklerin Orta Asya’dan çeşitli bölgelere göç etmelerinde;   I.  Hayvan hastalıklarının artması  II.  İklim koşullarının değişmesi III.  Siyasi anlaşmazlıkların yaşanması IV. Çin ve Moğol baskıları  V. Cihat anlayışını benimsemeleri durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez? A)  I B)  …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Testi – Test 4

Ders: Tarih 1 Ünite: İlk Türk Devletleri Ünitesi Konu: İlk  Devletleri Ünitesi Test Çözümü İlk Türk Devletleri Testi – Test 4 1.    Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anayurttan ilk göçlerin nedenleri arasında yer almaz? A)  Büyük kuraklıkların yaşanması B)  Nüfusun artması C)  Salgın hastalıkların meydana gelmesi D)  Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi E)  Otlakların yetersiz hale gelmesi     2.    Tarih boyunca Türklerin …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Ünitesi Konu Testi – Test 3

İlk Türk Devletleri Ünitesi Konu Testi – Test 3 Ders:  Tarih 9 Konu: İlk Türk Devletleri Ünitesi Test Çözümü 1.    Yaşanılan coğrafyanın özellikleri tarih içinde gelişen kültürlere daima etkili olmuştur. Orta Asya’nın coğrafi özellikleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez? A)  Göçebe hayat tarzı B)  Hayvancılığın yapılması C)  Savaşçılık, askerlik hayatının gelişmesi D)  Yazılı hukukun gelişmesi E)  Mimari tarzının gelişmemesi   …

Devamını Okuyun »

İslam Öncesi Türk Tarihi Testleri ve Cevapları – Test 2

İslam Öncesi Türk Tarihi Testleri ve Cevapları  – Test 2 Ders:  Tarih 9 Konu: İlk Türk Devletleri Ünitesi Test Çözümü 1.    Asya’da ve Avrupa’da bilinen ilk Türk devletlerini aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi kurmuştur? A)  Uygurlar B)  Hunlar C)  Macarlar D)  Avarlar E)  Karluklar     2.    Asya Hun İmparatorluğu'nun bazı özellikleri şunlardır:   I.  İpek Yolu egemenliği için Çin ile …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Test – Test 1

İlk Türk Devletleri Test – Test 1 Ders:  Tarih 9 Konu: İlk Türk Devletleri Ünitesi Test Çözümü   1.    Türkler; dini, dili, yaşayışları, ırkı, örf ve adetleri farklı birçok toplumu egemenlikleri altına almışlar, değişik coğrafyalarda farklı adlar taşıyan büyük imparatorluklar kurmuşlardır. Bu bilgiye göre Türk tarihini inceleyen bir araştırmacı aşağıdakilerden hangisinde daha çok zorluk çeker? A)  Türk tarihiyle birlikte başka …

Devamını Okuyun »