Home / Tag Archives: III.Abdurrahman

Tag Archives: III.Abdurrahman

III.Abdurrahman

Tarihi Şahsiyetler

ABDURRAHMAN (III) هبد الرحمن Ebü’l-Mutarrif Abdurrahmân b. Muhammed el-Mervânî el-Ümevî (ö. 350/961) Endülüs Emevî halifesi (912-961). 22 Ramazan 277’de (7 Ocak 891) Kurtuba’da doğdu. Babası Muhammed’in veliahtlık meselesinden dolayı kardeşi tarafından bir komplo sonucu öldürülmesi üzerine dedesi Emîr Abdullah, Abdurrahman’ı veliaht tayin etti ve onun ölümü üzerine 16 Ekim 912’de tahta geçti. Abdurrahman emîr olduğu sırada ülkenin içinde bulunduğu siyasî …

Read More »