Ana Sayfa / Tag Archives: İbraniler

Tag Archives: İbraniler

İbraniler

İbraniler  Sami kavimlerindendir. Hz. Davut döneminde Fi­listin’deki Kudüs şehrini kurarak devletlerinin temelini atmış oldular. Süleyman zamanında ticarete önem vererek zenginleşmişlerdir. Daha sonra devlet iç çatışmalarla İs­rail ve Yahudi devleti olarak ikiye ayrılmıştır. Bunlar da dış saldırılarla yıkılmıştır. Tarihin ilk tek tanrılı dini olan “Musevilik” İbrani­lere aittir. İbraniler bu dinin yalnızca kendi kavimle­rine gön­derildiğini söylemişler ve kendilerinin üstün ol­duğunu be­lirtmişlerdir. Bu …

Devamını Okuyun »

İbraniler Özet

İbraniler MÖ II. binde Filistin’e yerleştiler. İbrani Devleti MÖ XI. yüzyılda Hz. Davut tarafından kuruldu. Daha sonra İsrail ve Yahudi devleti olmak üzere ikiye ayrıldı. İsrail Devleti’ne Asurlular, Yahudi Devleti’ne ise Babilliler son verdiler. MS I. yüzyılda Romalılar tarafından dünyanın dört yanına sürüldüler. İbraniler (Museviler), kendilerini üstün ırk olarak gördükleri için Yahudilik dini fazla yayılmamıştır. İbraniler alfabelerini Fenikelilerden almışlardır. İbranilere …

Devamını Okuyun »

İbraniler Ders Notu Konu Özeti

İBRANİLER İbrani (Yahudi) Tarihine Giriş              Günümüz Yahudilerin atalarıdırlar. Yahudilere İbrani denilmesinin nedeni, Hz. İbrahim’in soyundan geldiklerini söylemeleridir. ll. Bin yılda Hz. Musa tarafından Mısır’dan çıkartılarak Filistin bölgesine getirilmiştir. İbrani siyasi tarihi üçe ayrılmaktadır. Eski Krallık Yuda Devleti İsrail Devleti             İbraniler’in en önemli hükümdarı Hz. Davut (Devit)dir. Bu dönemde Kudüs başkent oldu. Davut’dan sonra yerine oğlu Hz. Süleyman geçti. …

Devamını Okuyun »

İbraniler Kısa Ders Notu Konu Özeti

İbraniler İbraniler Sami ırkından olup bugünkü Filistin topraklarına yerleşmişlerdir. Bugün de hala kutsallığını koruyan Kudüs şehrini Davut (A.S) kurmuştur. Oğlu Süleyman (A.S.) ise Akdeniz ticaretini geliştirerek ünlü Süleyman tapınağını yaptırmıştır. Yahudiler Hz. Musa’nın şeriatından olduklarından Musevi adıyla da anılmışlardır. Romalılar’ın, Persler’in ve Büyük İskender’in hakimiyetinde serbest bir hayat yaşayan Yahudiler, Hz. İsa’nın Hristiyanlığı yaymaya başlamasıyla birlikte din kavgaları çıkmış bu …

Devamını Okuyun »