Home / Tag Archives: Hazreti Muhammed (s) dönemi

Tag Archives: Hazreti Muhammed (s) dönemi

Hz. Muhammed (sav) Dönemi

islam_tar11

İslamiyet’in Doğuşu 1–Dünyanın Durumu Arap Yarımadası’nın kuzeyinde Bizans İmparatorluğu, Doğu’da Sasani Devleti, Mısır’da Romalılar, Orta Asya’da Göktürk Devleti, Avrupa’da Kavimler Göçü sonrasında Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştı. 2-Arap Yarımadası’nın Durumu Arap yarımadası; Uzak Doğu, Afrika ve Akdeniz ülkeleri arasındaki ticaret yolu üzerinde köprü görevi yapmaktaydı. En yaygın din çok tanrılı putperestlikti. Bu dinin en büyük putları olan Lat, Menat, Hubel ve …

Read More »