Home / Tag Archives: Fenike Uygarlığı

Tag Archives: Fenike Uygarlığı

Fenike Uygarlığı

Fenike Medeniyeti

FENİKE UYGARLIĞI (M.Ö. 2800-M.Ö III. yy) Sami kavimlerindendir. Doğu Akdeniz kıyılarında, bugünkü Suriye ve Lübnan’da yaşadılar. Bugünkü Lübnan’ın dağlık kıyı kesiminde yaşamışlardır. Bu bölgeden Suriye kıyıla­rına doğru yayılan Fenikeliler şehir devletleri kurdular. Siteler halinde yaşamışlar, merkezi devlet kuramamışlardır. En güçlü kent devletleri Sayda, Biblos (Sidon) ve Sur (Tir) idi. İlkçağ ‘da denizcilikte en ileri giden devlet oldular. Yaşadıkları bölge dağlık …

Read More »