Ana Sayfa / Tag Archives: elamlar

Tag Archives: elamlar

Elamlar

ELAMLAR Genel Özellikleri: 1) Sami kökenlidirler. 2) Mezopotamya’nın güneydoğusunda (Aşağı Mezopotamya’da – İran’ın güney batısı ile Mezopotamya’nın doğu­sunda kalan dağlık bölgede) kurulmuş, fakat etkili bir uygarlık oluşturamamışlardır. 3) Başkentleri Sus’tur. 4) Elamlılar, Sümerler gibi önceleri şehir devletleri ve ayrı prenslikler halinde yaşadılar. MÖ 3000 yıllarında Sus kenti prensi diğer kent devletlerini de egemenliğine alarak bir krallık kurdu. 5) Tarımsal top­raklara …

Devamını Okuyun »

Elamlar

Elamlar 1. İran’ın güney batısı ile Mezopotamya’nın doğu¬sunda kalan dağlık bölgede yaşamışlardır. Tarımsal top¬raklara sahip olmak için Sümer ülkesini istila etmişlerdir. 2. Elamların egemenliğine Asurlular son vermiştir.

Devamını Okuyun »

Mezopotamya Uygarlığı Ders Notu Konu Özeti

MEZOPOTAMYA            Mezopotamya’nın Genel Özellikleri Mezopotamya kelimesi Yunanca Mezos  ve Potamos’dan oluşmuştur. Mezos orta, Potamos’da ırmak demektir. Mezopotamya’nın kuzeyine yukarı, güneyine aşağı denilmiştir. Yukarı ve aşağı Mezopotamya tabirleri nehirlerin akış yönüne göre verilmiştir. Mezopotamya’da doğal savunma sınırları bulunmadığından bir çok istilalara uğramış ve buradaki halk değişkenlik arz etmiştir.   UYARI: Doğal savunma sınırları; dağ, deniz ve çöllerden oluşmaktadır. Mezopotamya’da …

Devamını Okuyun »

Mezopotamya Uygarlığı Konu Anlatımı Ders Notu

Mezopotamya Uygarlığı       Anadolu, Akdeniz, Arabistan, İran, Hindistan ve Türkistan’da kurulan uygarlıkların kesişme noktası Mezopotamya “iki nehir arasındaki ülke” olarak tanımlanmıştır. Fırat ve Dicle Irmakları arasında yer alan, oldukça verimli bir tarım havzası olan Mezopotamya’da Sümer, Elam, Akad, Babil ve Asur gibi devletler kurulmuştur.   Sümerler (MÖ 4000 – MÖ 2350)   Mezopotamya’da ilk şehir devletlerini Sümerler kurmuşlardır. …

Devamını Okuyun »