Home / Tag Archives: Cahiliyye dönemi

Tag Archives: Cahiliyye dönemi

Câhiliyye Dönemi

islam_tar11

CÂHİLİYYE DÖNEMI  Bilgisizlik, gerçeği tanımama. İslâm, tam bir aydınlık ve bilgi devri olduğu için, Arabistan’da İslâmiyet’in yayılmasından önceki devre, daha dar anlamı ile Hz. İsa’dan sonra peygamberimizin gelmesine kadar geçen zamana “cahiliyye” devri adı verilmiştir. Cahiliyye, insanın Allah’ı gereği gibi tanımaması, ona kulluk etmekten uzaklaşması, onun ilâhî hükümlerine değil de kişinin kendi hevâ ve hevesine uyması, insanların koyduğu emir ve …

Read More »

İslamiyet’ten Önce Arabistan Ders Notu

islam_tar11

İSLAMİYETTEN ÖNCE ARABİSTAN   a) Siyasi Durum Araplar, Sami ırkına mensuptur. Arabistan’daki Arapları üç grupta inceleyebiliriz. 1.Güney Arapları :Yemen bölgesi olup, birçok devletler kurmuşlardır. Bunlar, Main, Sebe ve Himyeridir. 2.Kuzey Arapları:Arabistanın kuzey bölgesinde yaşamışlardır. Bu bölgede kurulmuş olan devletler ise şunlardır. Nebatiler, Tedmur, Gassaniler ve Kinde devletleridir. 2.Hicaz Arapları:Hicaz adı verilen iç kesimde ve çölde yaşamaktaydılar. Burada siyasi birlik olmayıp …

Read More »