Home / Tag Archives: büyük hun devleti

Tag Archives: büyük hun devleti

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti)

Avrupa ve Büyük Hun Devleti

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak’ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları ile Ötüken çevresinde geniş bir alana yayılmışlardır. Bu bölgede güçlü bir devlet kuran Hunlar, Ötüken’i başkent yapmışlardır.   Teoman (Tuman) Dönemi: Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır. Teoman zamanında …

Read More »

Asya Hun Devleti ( Büyük Hun Devleti) Kısa Ders Notu Konu Özeti

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

ASYA HUNLARI (BÜYÜK HUN DEVLETİ) Tarihte bilinen en eski Türk devleti Asya Hunları’dır. Orhun ve Selenga ırmakları kenarında kurulmuş olup merkezi Ötüken‘dir. Hunlar’la ilgili ilk belge Çinliler’le yapılan M.Ö 318 tarihli antlaşmadır. Bilinen ilk hükümdarı ise Teoman‘dır. Çinliler bu hükümdarı durduramadıklarından Çin Seddi‘ni yapmak zorunda kalmışlardır. Teoman’dan sonra yerine geçen Mete zamanı Hunların en parlak devridir. Tunghuları, ardındanda Yüeçileri mağlup …

Read More »