Home / Tag Archives: Avrupa Hun Devleti

Tag Archives: Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti

Avrupa ve Büyük Hun Devleti

AVRUPA HUN DEVLETİ (V.YÜZYIL-469) Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir. Hunların İlk Zamanları Kuzey Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra dağılan ve batıya çekilen Hunlar, Ural ve Volga ırmakları arasına yerleşip, buradaki Türk boylarını egemenlikleri altına aldılar. IV.yüzyılın ortalarında Alan ülkesini ele geçirdikten sonra, 374 yılında İtil (Volga) nehri kıyılarında göründüler. Bu tarihlerde Karadeniz’in kuzeyindeki düzlüklerde, Ostrogotlar ve Vızigotlar yaşıyordu. Başlarında Balamir’in bulunduğu …

Read More »

Avrupa Hun Devleti

Avrupa ve Büyük Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti     Balamir Dönemi: Hunlar Balamir önderliğinde Karadeniz’in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşmıştır (375). Avrupa Hunlarının batıya yönelmesi önce Ostrogotların (Doğu Gotları), sonra Vizigotların (Batı Gotları) yerlerini terk etmelerine neden olmuştur.   Uldız Dönemi: Balamir’den sonra Avrupa Hunlarının başına Uldız geçmiştir (378). Uldız Döneminde Avrupa Hunları iki kol hâlinde hareket etmiştir. Bunlardan biri Roma …

Read More »

Avrupa Hun Devleti Kısa Özeti

hunlar

Avrupa Hun Devleti Aral Dağları’ndan Tuna’ya kadar olan bölgede kuruldu. Avrupa Hunlarının en parlak dönemi olan Atilla zamanında Balkan Seferi düzenlenmiş, Bizans’la Margos ve Anatolios barışları yapılmış, Bizans vergiye bağlanmıştır. Atilla, daha sonra Batı Roma’ya sefer düzenlediyse de, Papa’nın ricası üzerine Roma’yı almaktan vazgeçti. Atilla’dan sonra, iç isyanlar ve Bizans saldırıları devletin zayıflamasına ve yıkılmasına yol açtı. Hunlar, bir yandan …

Read More »