Ana Sayfa / Tag Archives: asya hun devleti

Tag Archives: asya hun devleti

Büyük (Asya) Hun İmparatorluğu

Büyük (Asya) Hun İmparatorluğu Türk göçlerinin doğu yönünde devam ettiği asırlarda, Çin’de kurulan Chou devletinin (M.Ö. 1050-256) Türklerle ilgisi üzerine dikkat çekilmiş, hükümdar sülalesinde Gök dini, Güneş ve yıldızların kutlu sayılması gibi inançlarla, askerî kuvvette harp arabalarının bulunması ve devletin, daha çok, Türklerle meskûn bölgede (Şensi, Batı Şansi, Kansu) kurulmuş olması, çeşitli ilim dallarından bazı bilginleri (F. Hirth, B. Karlgren, …

Devamını Okuyun »

Büyük Hun Devleti

BÜYÜK HUN DEVLETİ ASYA HUN İMPARATORLU-ĞU ( MÖ III. YÜZYL- MS 216) KURULUŞU Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir. İlkçağda kurulan tek Türk devletidir. TEOMAN DÖNEMİ (MÖ 220- 209) Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı, Teoman’dır (Çin kaynaklarında Tu-man olarak geçer). 1) M.Ö. 220 yılında başa geçen Teoman, dağınık hâlde yaşayan Hun boylarını bir yönetim altında toplamayı başardı. 2) Çin’in …

Devamını Okuyun »

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti)

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak’ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları ile Ötüken çevresinde geniş bir alana yayılmışlardır. Bu bölgede güçlü bir devlet kuran Hunlar, Ötüken’i başkent yapmışlardır.   Teoman (Tuman) Dönemi: Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır. Teoman zamanında …

Devamını Okuyun »

Asya Hun Devleti ( Büyük Hun Devleti) Kısa Ders Notu Konu Özeti

ASYA HUNLARI (BÜYÜK HUN DEVLETİ) Tarihte bilinen en eski Türk devleti Asya Hunları’dır. Orhun ve Selenga ırmakları kenarında kurulmuş olup merkezi Ötüken‘dir. Hunlar’la ilgili ilk belge Çinliler’le yapılan M.Ö 318 tarihli antlaşmadır. Bilinen ilk hükümdarı ise Teoman‘dır. Çinliler bu hükümdarı durduramadıklarından Çin Seddi‘ni yapmak zorunda kalmışlardır. Teoman’dan sonra yerine geçen Mete zamanı Hunların en parlak devridir. Tunghuları, ardındanda Yüeçileri mağlup …

Devamını Okuyun »