Ana Sayfa / Tag Archives: Akhunlar

Tag Archives: Akhunlar

Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu (Ak Hunlar, Akhunlar)

Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu (Ak Hunlar, Akhunlar) Büyük kısmı Volga’dan batıya geçen Hunlar’dan, Güney İran’a ve Batı Afganistan’a inen bir bölük olduğu tahmin edilen Orta Doğu Hunlarının, hiç olmazsa, Ak Hun (Eftalit) devleti hanedan ailesi ile hakim zümresini teşkil ettikleri ileri sürülmüş; veya bu devlet, Töleslerden Chao-ché’lere (Kao-kü = Uygurların ataları) bağlı Hua kolu mensuplarının Cungary bozkırlarından Horasan bölgesine geçerek, …

Devamını Okuyun »

Akhunlar

AKHUNLAR (EFTALİTLER) Akhunların Ortaya Çıkışı Büyük Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra, 350 yıllarında, Çin egemenliği altına girmek istemeyen Hunların büyük bir bölümü batıya göç ettiler. Batıya göç eden Hunların bir kısmı Volga nehrini geçip Avrupa’ya doğru ilerlerken, diğer bir kısmı da güneye inip, Afga-nistan’ın kuzeyine yerleştiler(güneye inenler Kuzey Kazakistan’a geldiler.Afganistan’ın Toharistan bölgesine ve Semerkant dolaylarına hakin oldular.) . Buraya yerleşen Hunlar, …

Devamını Okuyun »

Akhunlar (Eftalitler) Kısa Özet

Akhunlar (Eftalitler)   Kuzey Hunlarının soyundan gelen Akhunlar, Çin egemenliğini kabul etmeyerek Batı Türkistan ve Kuzey Afganistan arasındaki bölgeye yerleştiler. Sasani ve Göktürklerle mücadele ettiler. Sonunda Göktürkler tarafından ortadan kaldırıldılar (567).

Devamını Okuyun »