Home / Tag Archives: Akhunlar

Tag Archives: Akhunlar

Akhunlar

Avrupa ve Büyük Hun Devleti

AKHUNLAR (EFTALİTLER) Akhunların Ortaya Çıkışı Büyük Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra, 350 yıllarında, Çin egemenliği altına girmek istemeyen Hunların büyük bir bölümü batıya göç ettiler. Batıya göç eden Hunların bir kısmı Volga nehrini geçip Avrupa’ya doğru ilerlerken, diğer bir kısmı da güneye inip, Afga-nistan’ın kuzeyine yerleştiler(güneye inenler Kuzey Kazakistan’a geldiler.Afganistan’ın Toharistan bölgesine ve Semerkant dolaylarına hakin oldular.) . Buraya yerleşen Hunlar, …

Read More »

Akhunlar (Eftalitler) Kısa Özet

Akhunlar (Eftalitler)   Kuzey Hunlarının soyundan gelen Akhunlar, Çin egemenliğini kabul etmeyerek Batı Türkistan ve Kuzey Afganistan arasındaki bölgeye yerleştiler. Sasani ve Göktürklerle mücadele ettiler. Sonunda Göktürkler tarafından ortadan kaldırıldılar (567). Size özel öneriler: Büyük Hun Devleti (Asya Hun Devleti) Kısa Özeti Kavimler Göçü Özeti Avrupa Hun Devleti Kısa Özeti

Read More »