Ana Sayfa / Tag Archives: akadlar

Tag Archives: akadlar

Akadlar

AKADLAR Sümerlerden sonra Mezopotamya’ya Sami ırkından birçok kavim gelip yerleşti. Bunlardan ilk gelenler Akadlılardır. Akadlılar, M. Ö. IV. binde Arabistan’dan gelerek Fırat boylarına yerleştiler. MÖ 2350’de Sümer egemenliğine son veren Sargon, Akad krallığını kurdu. Akadlar kısa sürede bütün Mezopotamya’ya egemen oldular ve tarihin ilk büyük imparatorluğunu kurdular. Akadlılar, Elam, Asur, Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerini ve Akdeniz’i fethederek İlkçağ’da büyük bir …

Devamını Okuyun »

Akadlar Konu Özeti Ders Notu

Akadlar    Sami kökenli kavimlerdendir. Tarihin bilinen ilk düzenli ordusunu kurarak Mezopotamya’da üstünlük sağladılar. Mezopotamya dışında toprak kazanarak tarihin ilk imparatorluğunu kurdular. Ancak bu imparatorluk kısa sürede dağıldı. Başlıca nedenleri, merkezi otoritenin tam olarak geliştirilememesi, iç isyanlar ve dış saldırılar. İran üzerinden gelen kavimlerin saldırısıyla Akad devleti yı­kıldı. Akad dili Mezopotamya’nın yaygın bir kültür dili olmuştur.

Devamını Okuyun »

Mezopotamya Uygarlığı Ders Notu Konu Özeti

MEZOPOTAMYA            Mezopotamya’nın Genel Özellikleri Mezopotamya kelimesi Yunanca Mezos  ve Potamos’dan oluşmuştur. Mezos orta, Potamos’da ırmak demektir. Mezopotamya’nın kuzeyine yukarı, güneyine aşağı denilmiştir. Yukarı ve aşağı Mezopotamya tabirleri nehirlerin akış yönüne göre verilmiştir. Mezopotamya’da doğal savunma sınırları bulunmadığından bir çok istilalara uğramış ve buradaki halk değişkenlik arz etmiştir.   UYARI: Doğal savunma sınırları; dağ, deniz ve çöllerden oluşmaktadır. Mezopotamya’da …

Devamını Okuyun »

Mezopotamya Uygarlığı Konu Anlatımı Ders Notu

Mezopotamya Uygarlığı       Anadolu, Akdeniz, Arabistan, İran, Hindistan ve Türkistan’da kurulan uygarlıkların kesişme noktası Mezopotamya “iki nehir arasındaki ülke” olarak tanımlanmıştır. Fırat ve Dicle Irmakları arasında yer alan, oldukça verimli bir tarım havzası olan Mezopotamya’da Sümer, Elam, Akad, Babil ve Asur gibi devletler kurulmuştur.   Sümerler (MÖ 4000 – MÖ 2350)   Mezopotamya’da ilk şehir devletlerini Sümerler kurmuşlardır. …

Devamını Okuyun »