Home / Tag Archives: ahilik

Tag Archives: ahilik

Ahilik

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

Ahilik : Türkler arasında eskiden beri var olan dayanışma düzeninin; Anadolu’nun Türkleşmesi, İslâmlaşması sırasında yeni ve daha ileri düzeyde belirmesi sonucunda doğan esnaf teşkilâtına Ahilik denilmiştir. Dinî ve İktisadî bir karakter taşıyan teşkilat üyeleri arasında sağlam bir dayanışma kurulmuştur. Size özel öneriler: Ahilik Nedir? ABD’nin Kuruluşu Adnan Menderes Abaküs Ahi Evran’in Hayatı Fikirleri Eserleri Adem-i Merkeziyet Aforoz

Read More »

Ahilik Nedir?

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

AHİLİK NEDİR? Ahîlik kurumunun anlaşılabilmesi ve onun toplumsal hayatta nasıl bir fonksiyon üstlendiğini ortaya çıkarabilmek için ilk önce Ahî kelimesinin kaynağı ve tarihi gelişim içerisinde kazandığı anlamlar üzerinde durmak gerekir. Ahî kelimesinin kaynağı ile ilgili birbirinden tamamen farklı iki görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe göre; Ahî kelimesinin kaynağı Türkçe olup, “akı” kelimesinin Anadolu’daki söyleniş tarzından doğmaktadır. Ahî, kelimesinin Türkçe olduğunu ileri …

Read More »

Ahi Evran’in Hayatı Fikirleri Eserleri

ahi evran

AHİ EVRAN’İN HAYATI Ahî Evran’in hayatıyla ilgili son yıllarda yapılan araştırmalar, onun kişiliği üzerindeki sis perdelerini dağıtmış ve hayatı hakkında daha geniş bilgilere ulaşılmasını sağlamıştır(1). Ahî Evran’in tam adı Şeyh Nasreddin Mahmut el-Hoyî’dir. Hoyî nispetinden de anlaşılacağı gibi, Ahî Evran aslen Azerî Türklerinden olup, Azerbaycan’ın Hoy kasabasındandır. Ahî Evran’in tahminî olarak Hicri 567 (Miladi 1175)’de Hoy’da doğduğu ve 93 yıl …

Read More »