Ana Sayfa / Etiket Arşivi: 9 sınıf tarih testleri

Etiket Arşivi: 9 sınıf tarih testleri

Türk- İslam Devletleri Konu Tarama Testi – Test 9

Türk- İslam Devletleri Konu Tarama Testi 1. I. Emevilerin ırkçı politika izlemeleri, II. Talas Savaşını Abbasilerin kazanması, III. Sosyal dayanışma ve ahlak kurallarının benzemesi Yukarıdakilerden hangileri Türklerin İslamiyet’i kabul etme nedenleri arasında yer almaz ? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III  2. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin sonuçları arasında gösterilemez ? A) İslamiyet’in …

Devamını Okuyun »

Türk- İslam Devletleri Konu Tarama Testi – Test 8

Türk- İslam Devletleri Konu Tarama Testi – Test 8 1. Abbasi halifesinin görevlendirdiği Türk kökenli Ebubekir Mehmet’in Mısır’da kurduğu Akşit Devleti, Şiiliği devlet politikası haline getiren Fatımilerin saldırıları sonucunda yıkılmıştır. Buna dayanılarak, aşağıdakilerden hangi-sine ulaşılamaz ? A) Fatımilerin Abbasi halifelerini tanımadığına B) Halifelik kurumunun Fatımilere geçtiğine C) Abbasi merkezi otoritesinin zayıfladığına D) Fatımilerin, Akşitlerden güçlü olduğuna E) Müslümanların birbirleriyle çatıştığına 2. Bilinen ilk Türk-İslam …

Devamını Okuyun »

Türk-İslam Tarihi Testi Cevap Anahtarlı – Test 7

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü Türk-İslam Tarihi Testi Cevap Anahtarlı​- Test 7 1. Türklerin Abbasilerle yakın ilişki kurmasında, I. Fatımiler Devleti’nin kurulması II. Abbasi halifelerinin Türk komutanlarını önemli görevlere getirmesi III. Emeviler’in Türkleri köle olarak görmesi IV. Talaş Savaşı’nda Türklerin Abbasilerle birlikte hareket etmesi gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz? …

Devamını Okuyun »

Türk İslam Devletleri Testi – Test 6

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü İlk Türk İslam Devletleri Testi – Test 6 1.    Talas Savaşı (751) Türk tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu yargı Talas Savaşı’nın;   I.  Karlukların bağımsız olmasını sağlamıştır.  II.  Türkler ve Arapların kağıt yapımını öğrenmesinde etkili olmuştur. III.  İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmaya …

Devamını Okuyun »

İlk Türk İslam Devletleri Testi – Test 5

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü İlk Türk İslam Devletleri Ünitesi Testi – Test 5 1.    Türkler, İslamiyet'in;   I.  Orta Asya, Doğu Avrupa ve Hindistan'a yayılmasını  II.  Evrensel din haline gelmesini III.  Bizans ve Haçlı tehlikesine karşı korunmasını sağlamışlardır. Buna göre Türklerin İslamiyet'e katkısı en çok aşağıdaki alanların hangisinde olmuştur? …

Devamını Okuyun »

Türk İslam Devletleri Ünitesi Testi – Test 4

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü Türk İslam Devletleri Ünitesi Testi- Test 4 1.      I.  Abbasilerden ayrılarak bağımsız devlet olmuştur.  II.  Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. III.  Dönemlerinde halkın refah düzeyi, yükselmiştir. Bu özelliklere sahip Türk – İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir? A)  Akşitler B)  Tolunoğulları C)  Gazneliler D)  Karahanlılar E)  …

Devamını Okuyun »

Türk İslam Tarihi Test Soruları ve Cevapları – Test 3

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü Türk İslam Tarihi Test Soruları ve Cevapları – Test 3 1.    Karahanlılar devletini kuran Türk toplulukları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada gösterilmiştir? A)  Oğuz – Kuman – Peçenek B)  Yağma – Oğuz – Avar C)  Çiğil – Yağma – Karluk D)  Peçenek – Karluk – …

Devamını Okuyun »

Türk İslam Devletleri Test- Test 2

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü Türk İslam Devletleri Test- Test 2 1.    Tolunoğulları ve Akşitler’de yönetim ve ordu Türklerden oluşurken, halkın tamamı Arap kökenliydi. Bu durum;   I.  Tolunoğulları ve Akşitlerin kısa sürede yıkılmasına  II.  Etnik çeşitliliğin siyasal istikrarın sağlanmasını kolaylaştırmasına III.  Halkla yönetim arasında kopuklukların yaşanmasına gelişmelerinden hangilerine neden …

Devamını Okuyun »

Türk İslam Devletleri Ünitesi Test- Test 1

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü Türk İslam Devletleri Ünitesi Test- Test 1 1.    Türklerin Müslümanlığı kabul etmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? A)  Abbasilerin yumuşak tutumları B)  Öteki dünya inancına sahip olmaları C)  Benzer gelenek ve göreneklere sahip olmaları D)  Dinsel inanışlardaki benzerlikler E)  Hıristiyanların baskısından bunalmaları     2.    Karluk, …

Devamını Okuyun »

İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Genel Tekrar Testi- Test 6

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: İslam Tarihi ve  Uygarlığı Ünitesi Test Çözümü İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Genel Tekrar Testi- Test 6 1.    İslamiyetten önce Arap Yarımadası’nda kurulan Seba, Himyeri, Nebatiler, Gassaniler ve Main devletlerinin hiçbirisi tam olarak Arap Yarımadası’na hakim olmamışlardır. Buna göre Arap Yarımadası’nda;   I.  Kültürel çeşitliliğin olduğu  II.  Cami mimarisinin görülemediği …

Devamını Okuyun »