Home / Tag Archives: ÜSS Tarih Soruları

Tag Archives: ÜSS Tarih Soruları

ÜSS İslam Tarihi ve Uygarlığı Çıkmış Soruları ve Cevapları

ygs lys tarih dersi

ÜSS İslam Tarihi ve Uygarlığı Çıkmış Soruları ve Cevapları 1.            İslâm dininin Müslümanlara maddi ve manevi ayrıcalıklar tanımış olması, aşağıdaki gelişmelerin hangisinde en çok etkili olmuştur? A)           Kabileler arasındaki savaşların sona ermesi B)           İslam devletlerinin sınırlarını genişletmesi C)           İslamiyetin, dünyanın çeşitli yerlerine yayılması D)           Bu dünyadan daha çok ahirete önem verilmesi E)            İslamiyetin diğer dinlerden üstün görülmeye başlanması (1976-ÜSS)   …

Read More »

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar ÜSS Çıkmış Soruları ve Cevapları

ygs lys tarih dersi

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar ÜSS Çıkmış Soruları ve Cevapları   1.Atina Arhonlarından Kiistenes’in yaptığı kanunların amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Borçlandıkları için köleliğe düşen halkı kurtarmak B) Zenginlikten doğan sınıf farkını kaldırmak C) Yüksek mevkilere kendi adamlarını getirmek D) Halkı gelirlerine göre sınıflara ayırmak E) Soyluların haklarını korumak (1978-ÜSS) 2.Helenizm kültürünün gelişmesinde Büyük İskender’in aşağıdaki başarılarından hangisi en çok etkili …

Read More »

ÜSS Tarih Soruları

ÜSS TARİH SORULARI 1. Osmanlıların ilk toprak kaybına sebep olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Pasarofça B) Prut C) Karlofça D) Vestfalya E) Hünkâr İskelesi C (1967-ÜSS) 2. Fransız ihtilâlinin etkileri Osmanlı İmparatorluğu’nda aşağıdaki olaylardan hangisi ile hissedilmiştir? A) Patrona Halil Olayı B) Mısır Meselesi C) Girit Olayı D) Kabakçı Mustafa Olayı E) Sırp ve Yunan isyanları E (1967-ÜSS) 3. Aşağıdaki …

Read More »

ÜSS Tarih Soruları

ÜSS Tarih Soruları   word belgesi   İndir Size özel öneriler: İnkılap Tarihi Çıkmış Sorular YGS Tarih Konuları Soru Dağılımı Türkiye Tarihi YGS Soruları Türk – İslam Tarihi YGS Soruları İslam Tarihi YGS Soruları Ortaçağda Avrupa YGS Soruları İslamiyet Öncesi Türk Tarihi YGS Soruları İlk Çağ Uygarlıkları YGS Soruları Tarih Bilimi YGS Soruları

Read More »