Home / Tag Archives: öss tarih soruları ve cevapları

Tag Archives: öss tarih soruları ve cevapları

Tarih Deneme Sınavı – 5

Tarih Testleri

Tarih Deneme Sınavı – 5 1) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklamasına yol açan nedenlerden biridir ? A) Ülkede çeşitli milletlerden ve dinlerden kişiler bulunması B) Yeni ticaret yollarının keşfi C) Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi D) Avrupa Hıristiyanlarının Osmanlılara birlikte karşı koyması E) İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması 2) Misak-ı Milli kararları ilk defa hangisinde ortaya çıkmıştır ? A) Erzurum B) …

Read More »

Tarih Deneme Sınavı – 4

Tarih Testleri

TARİH DENEME SINAVI – 4 1) Boğazlarda hükümdarlık haklarının Türkiye’ye verilmesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile gerçekleşmiştir? A) Ankara B) Montrö C) İstanbul D) Lozan E) Sevr 2) “Osmanlı Devleti XVII. Yüzyıl’da orduda yeni düzenlemeler yaptı. Ayrıca bu dönemde çağdaş anlamda teknik eğitimi de başlattı.” Bu gelişmeler aşağıdaki toplumsal kesimlerden hangilerinin tepkisine neden olmuştur? A) Halk – Ordu B) Köylü – …

Read More »

Tarih Deneme Sınavı -3

Tarih Testleri

Tarih Deneme Sınavı -3 1) Osmanlı Devleti’nde Avrupa başkentlerine elçi atama, ilk kez hangi padişah zamanında olmuştur? A) III.Selim B) III.Ahmet C) Abdülmecit D) II.Mahmut E) II.Abdülhamit 2) İlk TBMM aşağıdakilerden hangisi ile güçler birliğini benimsemiştir? A) TBMM’nin üstünde bir güç yoktur B) Meclis Başkanı Vekiller Heyetinin de başkanıdır C) Egemenlik milletindir D) Yasama, yürütme ve yargı yetkisi TBMM’ye aittir …

Read More »

ÖSS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları

ygs lys tarih dersi

ÖSS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. Osmanlı Devleti’nde “kalemiye” meslek grubunu aşağıdaki devlet görevlilerinden hangileri oluşturmaktaydı? A) Sadrazam ve vezirler B) Beylerbeyi ve sancak beyleri C) Nişancı ve defterdarlar D) Subaşılar ve kale koruyucuları E) Kadılar ve müderrisler (2009-ÖSS Sos-2) 2. XVII. yüzyılda, şehzadelerin sancağa çıkma usulünün kaldırılmasıyla şehzadeler, I. askerî, II. idari, III. siyasi alanların hangilerinde …

Read More »

Saltanatın Kaldırılması ve Lozan Barış Antlaşması ÖSS Soruları

ygs lys tarih dersi

SALTANATIN KALDIRILMASI VE LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ÖSS SORULARI 1- Dış siyasette güçlü ve sözü geçer olmanın ön koşulu içte de güçlü olmaktır. Türkiye’de aşağıdaki gelişmelerden hangisi buna bir örnektir? A) Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kurtuluş Savaşı’nın başlaması B) Saltanatın kaldırılmasından sonra cumhuriyetin kurulması C) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması D) Cumhuriyetin ilanından sonra halifeliğin kaldırılması E) Milletler …

Read More »

ÖSS Türk İslam Tarihi ve Türkiye Tarihi Soruları ve Cevapları

ygs lys tarih dersi

ÖSS Türk İslam Tarihi ve Türkiye Tarihi Soruları ve Cevapları   1. XIII. yüzyılda Moğol İmparatorluğu’nun kuru­lup batı yönünde ilerlemesi ve Oğuzların kala­balık gruplar hâlinde Anadolu’ya gelip yerleş­meleri aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuş­tur? A)           Anadolu’nun Türkleşmesinin hızlanmasında B)           Anadolu’da Selçuklu Devleti’nin kurulmasında C)           Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanmasında D)           Haçlıların Anadolu’ya gelmesinde E)            Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasında   (2009-ÖSS Sos-2)   2. I. …

Read More »