Home / Tag Archives: çtdt test

Tag Archives: çtdt test

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Testi ve Cevapları – Test 4

20.yy başlarında Dünya Test

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Test – 4 1. Rusların, Türkiye ile Türkistan’ın kültürel bağlarını koparmak istemesi, I. 1924’te Türkistan’da Arap alfabesinden Latin alfabesine geçilmesi, II. Azerbaycan ve Türkistan’daki Türklerin işçi sıfatıyla Sovyetlerin diğer bölgelerine yerleştirilmesi, III. Rusların, 1928’de Türkiye Latin alfabesine geçince Türkler için “Rus Kiril” harfleriyle karışık Latin harf sistemine geçmesi gelişmelerinden hangileriyle kanıtlanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız …

Read More »

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Testi ve Cevapları – Test 3

20.yy başlarında Dünya Test

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Test – 3    1.    Türkiye’nin 1936 yılında, Lozan Antlaşmasındaki Boğazların statüsünün değiştirilmesini istemesinde, I. İtalya’nın 1935’te Habeşistan’a saldırması, II. On iki Ada’nın silahlandırılması, III. Fransa’nın Suriye’den çekilmek istemesi gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I    B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III    E) I, II ve III 2.    Birinci Dünya Savaşı sonrasında …

Read More »

Tarih Deneme Sınavı – 5

Tarih Testleri

Tarih Deneme Sınavı – 5 1) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklamasına yol açan nedenlerden biridir ? A) Ülkede çeşitli milletlerden ve dinlerden kişiler bulunması B) Yeni ticaret yollarının keşfi C) Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi D) Avrupa Hıristiyanlarının Osmanlılara birlikte karşı koyması E) İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması 2) Misak-ı Milli kararları ilk defa hangisinde ortaya çıkmıştır ? A) Erzurum B) …

Read More »

Tarih Deneme Sınavı – 4

Tarih Testleri

TARİH DENEME SINAVI – 4 1) Boğazlarda hükümdarlık haklarının Türkiye’ye verilmesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile gerçekleşmiştir? A) Ankara B) Montrö C) İstanbul D) Lozan E) Sevr 2) “Osmanlı Devleti XVII. Yüzyıl’da orduda yeni düzenlemeler yaptı. Ayrıca bu dönemde çağdaş anlamda teknik eğitimi de başlattı.” Bu gelişmeler aşağıdaki toplumsal kesimlerden hangilerinin tepkisine neden olmuştur? A) Halk – Ordu B) Köylü – …

Read More »