ÖSS tarih soruları | Tarih Dersi Tarih Öğretmeni
Ana Sayfa / Tag Archives: ÖSS tarih soruları

Tag Archives: ÖSS tarih soruları

ÖSS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları

ÖSS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. Osmanlı Devleti’nde “kalemiye” meslek grubunu aşağıdaki devlet görevlilerinden hangileri oluşturmaktaydı? A) Sadrazam ve vezirler B) Beylerbeyi ve sancak beyleri C) Nişancı ve defterdarlar D) Subaşılar ve kale koruyucuları E) Kadılar ve müderrisler (2009-ÖSS Sos-2) 2. XVII. yüzyılda, şehzadelerin sancağa çıkma usulünün kaldırılmasıyla şehzadeler, I. askerî, II. idari, III. siyasi alanların hangilerinde …

Devamını Okuyun »

Saltanatın Kaldırılması ve Lozan Barış Antlaşması ÖSS Soruları

SALTANATIN KALDIRILMASI VE LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ÖSS SORULARI 1- Dış siyasette güçlü ve sözü geçer olmanın ön koşulu içte de güçlü olmaktır. Türkiye’de aşağıdaki gelişmelerden hangisi buna bir örnektir? A) Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kurtuluş Savaşı’nın başlaması B) Saltanatın kaldırılmasından sonra cumhuriyetin kurulması C) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması D) Cumhuriyetin ilanından sonra halifeliğin kaldırılması E) Milletler …

Devamını Okuyun »

ÖSS İslam Tarihi ve Uygarlığı Çıkmış Soruları ve Cevapları

ÖSS İslam Tarihi ve Uygarlığı Çıkmış Soruları ve Cevapları 1.            Hz. Muhammed’in ölümü üzerine Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde ayaklanmalar çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu ayaklanmaların çıkmasında etkili olduğu savunulamaz? A)           İslamiyetin tam olarak yerleşmemiş olması B)           Kabilecilik anlayışına bağlı olan halkın devlet örgütlenmesinin dışında kalmak istemesi C)           Devlet başkanının değişmesi D)           Halkın, devlete ödemek zorunda olduğu zekât vergisine karşı çıkması E)            Kur’an’ın …

Devamını Okuyun »

2006 ÖSS Tarih Soruları (Sosyal 1) ve Cevapları

2006 ÖSS Tarih Soruları (Sosyal 1) 1.  Emevi hükümdarlarından Abdülmelik zamanına kadar, İslam ülkelerinde resmi yazışmalar o ülkenin diliyle yapılırdı. Abdülmelik bütün İslam ülkelerinde resmi dilin Arapça olmasını istemiştir. Abdülmelik’in bu tutumunun,      I. Arapça’nın İslam ülkelerine yayılması,    II. Arapça dışındaki dillerin kullanım alanının daralması,   III. Arapların toplumda ayrıcalıklı hale gelmesinin önlenmesi durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? A) …

Devamını Okuyun »

2004 ÖSS Tarih Soruları ve Cevapları

  2004 ÖSS Tarih Soruları 46. Alacahöyük’te bulunan ve MÖ 2500 yıllarına ait olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens veya yönetici mezarının içinde,MÖ 3300-3000 yıllarına ait, üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur. Bu bilgiye dayanarak; I. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmelidir. II. Yapılan her yeni kazı, eski bilgilerin yanlış …

Devamını Okuyun »

2003 ÖSS Tarih Soruları ve Cevapları

2003 ÖSS Tarih Soruları ve Cevapları 46. Anadolu ile Mezopotamya arasında Eski Çağ'da var olan ticaret ilişkilerinin Orta Çağ'da Anadolu Selçukluları döneminde de devam etmesi ve önemini korumasında,      I. İki bölge arasında ulaşım kolaylıklarının olması,    II. İki bölgenin üretimlerinin birbirinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olması,    III. İki bölge arasında siyasi sorunların bulunması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?   …

Devamını Okuyun »

2001 ÖSS Tarih Soruları ve Cevapları

2001 ÖSS TARİH SORULARI 46. Kazılarda ortaya çıkarılan eski yerleşim yerlerinin pek çoğunda yiyecek pişirme ve saklama kapları, giysiler,  silahlar gibi eşyalara rastlanmaktadır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir? A) Araç ve gereçlerin paylaşılmasına önem  verildiğine B) Topluluklar arasında ticaret yapıldığına C) İnsan gereksinimlerinin birbirine benzediğine D) Uygarlık düzeyinin toplumdan topluma değiştiğine E) İnsanlar arasında barışın egemen olduğuna   …

Devamını Okuyun »

2000 ÖSS Tarih Soruları ve Cevapları

2000 ÖSS Tarih Soruları ve Cevapları 46.Herodotos'tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin birtakım listeler, kronoloji cetvelleri ve yıllıklar düzenlenmiş olduğu halde, tarih biliminin öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir. Herodotos'un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) Araştırarak ve yansız olmaya çalışarak yazması B) Pek çok tarihi olayı bizzat yaşamış olması C) Tarihi olayların kimler …

Devamını Okuyun »

6 Haziran 1999 ÖSS Tarih Soruları ve Cevapları

6 Haziran 1999 ÖSS Tarih Soruları ve Cevapları   45. Hattuşaş'ta bulunan ve Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan metinde, antlaş­maya Hitit Kralı III. Hattuşili'nin mühürü yanında, Hitit Kraliçesi Pudahepa'nın mühürü de basılmıştır. Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Antlaşmanın eşit koşullar altında yapıldığının B) İki devletin yöneticileri arasında akrabalık ku­rulduğunun C) Antlaşmanın uzun süre yürürlükte …

Devamını Okuyun »

2 Mayıs 1999 ÖSS Tarih Soruları ve Cevapları

2 Mayıs 1999 ÖSS Tarih Soruları ve Cevapları 45.Konya yöresinde bakır ve kurşun madenleri bu­lunmadığı halde, bu yöredeki Çatalhöyük'te bu madenlerden yapılmış boncuk ve yüzük gibi takı­lar bulunmuştur. Bu bilgiler Çatalhöyük'te yaşamış olan kültür ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi için kanıt olabilir? A) İnsanları bir arada yaşamaya zorlayan bir otorite vardır. B) Maden bu kültürde öteki kültürlerden daha önce kullanılmıştır. …

Devamını Okuyun »