Ana Sayfa / Masonry Layout

Masonry Layout


Ilısu Barajı’ndan etkilenen tarihi zaviye taşınacak

Tarihi Zeynel Bey Türbesi ve Artuklu Hamamı’nın ardından Ilısu Barajı göl alanında kalan İmam Abdullah Zaviyesi de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Hasankeyf yeni yerleşkesindeki Arkeopark alanına taşınacak. Türkiye’nin kültür, tarih ve doğal zenginliklerini barındıran önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan tarihi Karanlık Kilise‘deki Hz. İsa‘nın doğumundan ölümüne kadar yaşamının işlendiği freskler, özel önlemlerle korunuyor. Kapadokya’da 11’inci yüzyıl sonlarında kazıcı …

Devamını Okuyun »

Kazan Hanlığı

Kazan Hanlığı İdil (Volga) Irmağı kıyısındaki Kazan şehrinde kurulmuş bir Türk Devleti. Kuzeydoğu Avrupa’ya göç eden Türkler tarafından 15. yüzyılda kurulup, 16. yüzyılın ortalarında Ruslar tarafından yıkıldı. Kazan Hanlığı, Volga Bulgarlarının yaşadıkları bölgede, Altınordu Devleti’nin eski hanlarından Uluğ Muhammed Han tarafından, 1437 tarihinde kuruldu. Hanlığın ahâlisini, Orta Asya’dan gelme yerleşik ve yarı göçebe Türkler ve Finliler meydana getiriyordu. Uluğ Muhammed …

Devamını Okuyun »

I.DÜNYA SAVAŞI

I.DÜNYA SAVAŞI (1914-18) Savaşın Başlaması 1.Dünya savaşının başlamasıyla Japonya’da savaşa girmiş,Uzak doğudaki Alman sömürgelerini ele geçirerek kısa süre içinde amacına ulaşmış ve savaştan çekilmiştir. İttifak Grubu(Bağlaşma): 1-Avusturya-Macaristan İmparatorluğu,  2-Almanya,                                                                                                                                            3-İtalya ( İtalya savaş başlamadan önce İttifak grubundaysa da savaş başladıktan sonra; Avusturya ile çıkarları çatıştığı, Almanya’dan beklediği başarıyı bulamadığı, isteklerine İtilaf bloğunda ulaşacağına inandığı ve Gizli Antlaşmalarla kendisine yapılan teklifleri …

Devamını Okuyun »

XIX. Yüzyıl Islahatları Genel Özellikleri ve Islahatların Başarıya Ulaşmamasının Sebepleri

Genel Özellikleri: 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Dağılmayı durdurmak 3-Avrupa Devletlerinin, azınlıkların haklarını bahane ederek Osmanlı’nın içişlerine karışmalarını önlemeli 4-İmparatorluğun birliğini devam ettirmek 5-Rusya’ya karşı Avrupa devletlerinin desteğini sağla­mak için ıslahatlar yapıldı. 6-Bu dönemde bozulmanın sebebinin sadece askeriyede olmadığı görüldü. 7-II. Mahmut askeri alandaki ıslahatlara; idari alandaki ıslahatları da ekledi. 8-Tanzimat döneminde en fazla hukuki alanda ıslahat yapıldı.   Islahatların Başarıya Ulaşmamasının …

Devamını Okuyun »

Harbiye Nezâreti

HARBİYE NEZÂRETİ Osmanlı Devleti’nde 1908 yılında kurulan ve günümüzde Millî Savunma Bakanlığı’na tekabül eden teşkilât. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın ilgasından sonra kurulan Bâb-ı Seraskerî, yarım asırdan fazla bir süre barış ve savaş zamanlarında askerî işlerin görüldüğü en üst makam olmuştur. Sultan Abdülaziz zamanında seraskerliğin işleri ikiye ayrıldı. 1863’te ikinci defa sadrazamlığa getirilen Keçecizâde Fuad Paşa’nın üzerinde Bâb-ı Seraskerî’nin hizmetleri de …

Devamını Okuyun »

HZ . Ş İ T (A.S.)

  HZ . Ş İ T (A.S.) Adem aleyhisselamın oğullarından Kabil’in Habil’i şehid etmesinden 5 veya 30 sene sonra dünyaya gelen Şit aleyhisselamın alnına son peygamber Muhammed (S.A.V.)’in nuru intikal etti ve onun alnında parladı. Hz. Adem bu oğlunu diğer çocuklarından çok severdi. Bütün evladı üzerine onu reis yaptığı gibi, vefat edeceği zaman bütün yeryüzünün halifeliği için onu tayin etti. …

Devamını Okuyun »

Türkiye Tarihi Ünitesi Testi – 2

1. I.             Moğolların batıya yürüyüşü II.            Malazgirt Savaşı III.          Türkçe’nin resmi dil ilan edilmesi IV.          Safevi Devleti’nin kurulması V.           Anadolu’da Türk Beyliklerinin kurulması Yukarıdakilerden hangilerinin, Orta Asya’dan Anadolu’ya olan Türk göçlerinin yoğunlaşmasında olumlu etki yaptığı savunulabilir ? A)   I ve II              B)  II ve V           C)  III ve IV D)  I, II ve IV E)  II, III ve V …

Devamını Okuyun »

Türkiye Tarihi Testi – 1

1.            Ortaçağda devletlerin yönetimlerinde dinsel kurallar egemendi. Bu yüzden, farklı inançtaki toplum ve devletlerarasındaki savaşlar; ekonomik veya siyasi nedenlerden çıksa dahi dinsel bir niteliğe dönüşüyordu.  Bunların içinde en önemlisi –öncesi ve sonrası da olmasına rağmen- Haçlı Seferleri diye tarihe geçmiş olan savaşlardır. Yalnızca bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılır ? A)           Günümüzde de, dinsel inançların siyasi ilişkileri etkilediğine B)           Dinsel …

Devamını Okuyun »

Tarih 10 Dersi Özeti Ders Notu

Tarih 10 Dersi Özeti Ders Notu   alternatif 10_sinif_tarih_dersi_notlari

Devamını Okuyun »

İkinci Murad’ın vasiyeti

SULTAN İKİNCİ MURAT HAN’IN VASİYETİ [1403-1451] “Ben ki, ulu sultan, büyük hakan, Arap ve Acem meliklerinin efendisi, gazi ve mücahitlerin yardımcısı, düşmanların korkulu rüyası, zayıf ve fakirlerin hamisi, denizlerin ve karaların sultanı, fethin babası, şehit Sultan Bâyezîd’in oğlu, kutlu Sultan Mehmet oğlu Murat Hân’ım. Saruhan memleketinde bulunan malımın üçte birini vasiyet ettim. Bu, on bin florin’dir. Bunun bir kısmını fakir-fukaraya, …

Devamını Okuyun »