Ana Sayfa / Tarih Dersi Sınavları

Tarih Dersi Sınavları

Tarih Deneme Sınavı – 6

Tarih Deneme Sınavı – 6 1) Osmanlıların toprak yönetiminde, tımar sistemini geliştirerek uygulamalarının ve bu yolla asker beslemelerinin en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? A) Askerin halktan kopmasını önlemek B) Askerin daha iyi eğitilmesini sağlamak C) Devlet otoritesini yaygınlaştırmak D) Ülkede iç düzeni ve güvenliği sağlamak E) Devletin askeri giderlerini azaltmak 2) Sevr Antlaşması ile Doğu Anadolu’da kurulmak istenen Ermeni Devleti, …

Devamını Okuyun »

Tarih Deneme Sınavı – 5

Tarih Deneme Sınavı – 5 1) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklamasına yol açan nedenlerden biridir ? A) Ülkede çeşitli milletlerden ve dinlerden kişiler bulunması B) Yeni ticaret yollarının keşfi C) Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi D) Avrupa Hıristiyanlarının Osmanlılara birlikte karşı koyması E) İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması 2) Misak-ı Milli kararları ilk defa hangisinde ortaya çıkmıştır ? A) Erzurum B) …

Devamını Okuyun »

Tarih Deneme Sınavı – 4

TARİH DENEME SINAVI – 4 1) Boğazlarda hükümdarlık haklarının Türkiye’ye verilmesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile gerçekleşmiştir? A) Ankara B) Montrö C) İstanbul D) Lozan E) Sevr 2) “Osmanlı Devleti XVII. Yüzyıl’da orduda yeni düzenlemeler yaptı. Ayrıca bu dönemde çağdaş anlamda teknik eğitimi de başlattı.” Bu gelişmeler aşağıdaki toplumsal kesimlerden hangilerinin tepkisine neden olmuştur? A) Halk – Ordu B) Köylü – …

Devamını Okuyun »

Tarih Deneme Sınavı -3

Tarih Deneme Sınavı -3 1) Osmanlı Devleti’nde Avrupa başkentlerine elçi atama, ilk kez hangi padişah zamanında olmuştur? A) III.Selim B) III.Ahmet C) Abdülmecit D) II.Mahmut E) II.Abdülhamit 2) İlk TBMM aşağıdakilerden hangisi ile güçler birliğini benimsemiştir? A) TBMM’nin üstünde bir güç yoktur B) Meclis Başkanı Vekiller Heyetinin de başkanıdır C) Egemenlik milletindir D) Yasama, yürütme ve yargı yetkisi TBMM’ye aittir …

Devamını Okuyun »

Tarih Deneme Sınavı Test-2

Tarih Deneme Sınavı Test-2 1) Osmanlı Devleti’ni Avrupa’da en geniş sınıra ulaştıran ‘Bucaş Antlaşması’ aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalanmıştır? A) Fransa B) Avusturya C) Lehistan D) Venedik E) Rusya 2) Aşağıdakilerden hangisi Kırım Savaşı’nın asıl nedenidir? A) Rusya’nın Eflak ve Boğdan’ı işgal etmesi B) Kutsal yerler sorunu C) Rusya’nın Hünkar İskelesi Antlaşmasını kabul ettirmeye çalışması D) Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlerin …

Devamını Okuyun »

Tarih Deneme Sınavı Test-1

Tarih Deneme Sınavı Test-1 1) Aşağıdakilerden hangisinde köklü reformlar yapılmıştır? A) I. Meşrutiyet B) II. Meşrutiyet C) Islahat Fermanı D) Tanzimat Fermanı E) Sened-i İttifak 2) 1926’da İngiltere ile imzalanan Ankara Anlaşması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A) Hatay sorunu B) Kapitülasyonlar C) Musul sorunu D) Yabancı okullar sorunu E) Nüfus değişimi 3) ‘II.Meşrutiyet döneminde Kanun-i Esasi’de yapılan değişiklikle meclis üstünlüğü …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilgi Testi VII

Tarih Bilgi Testi VII 1.İslamiyet’in Hindistan’a yayılmasında etkili olan Türk-İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir? A)Gazneliler B)Tolunoğulları C)İhşitler D)Eyyübiler E)Karahanlılar 2.İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde, ölen kişinin silahlarıyla ve eşyalarıyla birlikte gömülmesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir? A)Yerleşik hayat geçtiklerinin B)Ahiret inancına sahip olduklarının C)Gök tanrı dinine inandıklarının D)Tek tanrı dinine inandıklarının E)Savaşçılık özelliklerini kaybettiklerinin 3.Türk sanatında halıların yaygın olması aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir? …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilgi Testi VI

Tarih Bilgi Testi VI 1.Avrupa’da devamlı elçilikler aşağıdaki padişahların hangisi döneminde uygulanmaya başlamıştır? A)III. Selim B) II. Mahmut C) Abdülaziz D) II. Selim E) I. Mahmut 2.Milliyetçilik akımından sonra Osmanlı Devleti’nde ilk isyan eden millet aşağıdakilerden hangisidir? A)Yunanlılar B) Bulgarlar C) Sırplar D) Ermeniler E) Arnavutlar 3.Osmanlıdan ayrılan ilk millet aşağıdakilerden hangisidir? A) Yunanlılar B) Bulgarlar C) Sırplar D) Ermeniler …

Devamını Okuyun »

Tarih Dersleri Bilgi Test V

Tarih Dersleri Bilgi Test V 1.Osmanlı Devleti’nde para aşağıda verilen hangi padişah döneminde bastırılmıştır? A)Osman B) Orhan C) I. Mehmet D) I. Murat E) Fatih 2. Osmanlı Devleti’nin ilk veziri aşağıdakilerden hangisidir? A) Süleyman Paşa B) Sokullu Mehmet Paşa C) Alaaddin Paşa D) Çandarlı Halil Paşa E) Mithad Paşa 3. ● Vakıf ● Divan ● Düzenli ordu Yukarıda verilenler ilk …

Devamını Okuyun »