Ana Sayfa / Tarih Sınıfı Araçları / Tarih Resimleri Fotoğrafları Karikatürleri

Tarih Resimleri Fotoğrafları Karikatürleri

Tarih Resimleri Fotoğrafları Karikatürleri

Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı

C.    KLASİK DÖNEM OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI 1.    Osmanlı Devlet Anlayışı OSMANLIDA DEVLET ANLAYIŞI İlk Türk hakanları açık alanlarda halka büyük toy ve şölenler sunmayı kendilerine vazife edinmişlerdi. Böyle toy vermeyen hakanların saygınlığı olmazdı. Kutadgu Bilig’de hükümdara şu öğütler verilir: “Hâzineni aç ve servetini dağıt. Uyrukların çoğalınca gaza yapar hâzineni doldurursun çünkü halkın aklı fikri hep karnındadır… Yiyip içmeyi esirgeme onlardan.” …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi

3. Devlet Yönetimi Türk devletlerinde merkezî yönetim, kağan, ayukı ve kurultaydan oluşmaktadır. a. Kağan KAĞAN OLMA TÖRENİ Tanrı’nın kut verdiğine inanılan ve kurultay­da seçilen kişi, ülkenin hakanı olurdu. Sonra cülus (tahta çıkma) merasimi düzenleniyordu. Göğe çıkar gibi tahta çıkma töreni denilen bu tören şu şekilde cereyan ediyordu: Kağan, keçe üzerine oturtuluyor ve dokuz defa döndürülüyor, her dönüşte halkı selamlıyor, sonuçta …

Devamını Okuyun »

Türklerde Ordu

2. Türklerde Ordu • Aşağıdaki görsele ve metinlere göre Türk ordusu hakkında neler söyleyebilirsiniz? • Metinlerdeki anlatımlar dikkate alındığında Türklerin savaş taktikleri hakkında neler söylenebilir? SEYYAHLARA GÖRE TURKLER Savaş hevesi azalır diye barış zamanlarında büyük avlar tertip ederlerdi. İrili ufaklı birlikler hâlinde toplanarak düşman üzerine, hem de şaşırtıcı bir hızla baskınlar yaparlardı. Eğer tesadüfen karşılarına hakkından gelemeyecekleri bir kuvvet çıkmış …

Devamını Okuyun »

Çeşme Vakası

Çeşme Vakası 6 Temmuz 1770’te, Çeşme limanında Osmanlı donanmasıyla Rus donanması arasında yapılan deniz muharebesi. 1768’de Başlayan Osmanlı-Rus Savaşında, Rusların Baltık donanması, İngiltere’ye uğrayıp, İngiliz Amirali Elfinstan ile bir miktar kuvvet alarak Akdeniz’e gelmiş ve Ege Denizinde harekâta girişmişti. Kapdân-ı deryâ Hüsâmeddîn Paşa kumandasındaki Osmanlı donanması, Çeşme’den Çanakkale’ye dönmek için Koyun Adaları civarından geçerken kalyonlardan birinin direği kırıldı. Bunun üzerine …

Devamını Okuyun »

Tarih Biliminin Yöntemi

TARİH BİLİMİNİN YÖNTEMİ Tarih, diğer bilim dallarında olduğu gibi ancak kendi bilimsel özellik ve yöntemini geliştirmesi sayesinde bağımsız bir bilim dalı olarak gelişmiştir. İnsanlığın geçmişi hakkında doğru bilgiye ulaşmak tarih biliminin en önemli amacıdır. Bu nedenle tarihten günümüze kalan izlerin, kalıntıların ve belgelerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir olayı araştırırken: 1.       Kaynak (belge) bulur. 2.       Kaynakları sınıflandırır (Tasnif) 3.       Tahlil (İçeriği hakkında …

Devamını Okuyun »

I.Kök Türk Devleti (552 – 659)

I.Kök Türk Devleti (552 – 659) Kök Türk Devleti 552’de kurulmuştur. I. Kök Türk Devleti, Asya Hun Devleti’nden sonra Orta Asya’da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Tarihte ilk kez “Türk” adını devlet adı olarak kullanmışlardır. Ergenekon Destanı’na göre Kök Türk Devleti’ni kuran kabile “Aşına” adıyla bilinmektedir. Aşına kelimesi Türeyiş Destanı’nda belirtildiği üzere “kurt” anlamına gelmektedir.   Bumin Kağan Dönemi: Kök …

Devamını Okuyun »

Türklerin Kullandığı Takvimler

Türklerin Kullandığı Takvimler 1) 12 Hayvan Takvimi:İslamiyetten önce Türkler’in kullandığı takvimdir. Güneş yılı esasına göre geliştirilen bu takvimde yıllar hayvan adlarıyla anılmıştır. 2) Hicri Takvim:İslamiyetin kabulünden sonra kullanılmıştır. 3) Celâli Takvim:B. Selçuklu Sultanı Melikşah adına yapılmıştır. Güneş yılı esasına göre yapılan bu takvimi Harzemşahlar ile Hint Babür Devleti kullanmıştır. Bu Takvime, Takvim–i Melikşahi de denilmiştir. 4) Rumi Takvim:Osmanlı Devletinde I. …

Devamını Okuyun »

Tanzimat Dönemi Osmanlı Devlet Anlayışı

TANZİMAT DÖNEMİ OSMANLI DEVLET ANLAYIŞI 1) XVII. ve XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Meydana Gelen Değişmeler Osmanlı Devleti bir dönemler (15 ve 16. yüzyıl) çağının en büyük devletlerinden biri olmuştur. Özellikle Fatih, Yavuz ve Kanuni Sultan Süleyman Dönemleri devletin zirve­de olduğu dönemlerdir. Zirveye çıkış Kanuni devri olduğuna göre oradan yani zirveden iniş te yine bu padişah devrinde başlamıştır. Kanuni devri Osmanlı …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Ordu Teşkilatı Ders Notu Konu Özeti

OSMANLI ORDU TEŞKİLATI Osmanlı henüz aşiret devleti iken düzenli bir ordusu yoktu. Türkmenler ve Ahilerden gönüllü birlikle oluşturuluyordu. Orhan Gazi devrinde Bursa Kuşatması sırasında düzensiz orduların yetersizliği anlaşılmış yaya ve müsellem (atlı) adı verilen ilk düzenli ordu kurulmuştur.   KAPIKULU ASKERLERİ Adından anlaşılacağı üzere bunlar kapının kullarıdır. Devletten maaş alırlar, sürekli ordudur ve merkezde padişaha bağlı olarak bulunurlar. Selçuklularda görülen …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Devleti Klasik Dönem Taşra Teşkilatı

Osmanlı Devleti Klasik Dönem Taşra Teşkilatı Osmanlı Devleti, taşra teşkilatı konusunda Anadolu Selçuklu Devleti’ni örnek almıştır. Güçlü bir merkezi otoriteyi benimseyen Osmanlı Devleti, taşra teşkilatı konusunda da çok güzel bir sistem kurmuştur. Dirlik sisteminin bozulmasına paralel olarak Osmanlı taşra teşkilatı da zamanla bozulmuştur. Osmanlı taşra teşkilatını aşağıdaki tabloda gös­terebiliriz.     Osmanlı Devleti Klasik Dönemi Taşra Teşkilatı İdari Birim Yöneticisi …

Devamını Okuyun »