Ana Sayfa / Tarih Sınıfı Araçları / Tarih Haritaları Atlasları / Tarih 9 Dersi Haritaları / İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Haritaları (sayfa 3)

İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Haritaları

İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Haritalarıı

İran Medeniyeti Özeti

İran Medeniyeti İran’da ilk uygarlığı Medler kurdular. Daha sonra Persler, Medleri yıktılar (MÖ 550). Lidyalıları da yenerek Anadolu’ya hakim oldular. Pers Devleti ise Makedonyalı İskender tarafından yıkıldı. İlkçağ’da İran’da mutlak krallık hakimdi. Devlet, satraplık denen büyük illere ayrılmıştı. İranlılar, dünyada ilk posta teşkilatını kurdular. Mimaride Pers üslubunu geliştirdiler. İran’da hâkim din Zerdüştlük (Mecusilik) idi. Ateş kutsal sayılmış, ateşgede denen tapınaklarda …

Devamını Okuyun »

Hint Medeniyeti Özeti

Hint Medeniyeti •Hindistan birçok kez istilaya uğradığı ve toplum kast sistemine dayandığı için, gerçek bir birlik ve ortak bir tarih oluşmamıştır. Kast, aynı işle uğraşan; atadan miras kalan hakları, vazifeleri ve gelenekleri ile birbirine sımsıkı bağlanan insan grubudur. Kişi kendi kastını seçemezdi; doğuştan kastı belliydi. Kast sistemi Hinduizm (Brahma-nizm) dininden güç almaktaydı. Budizm, Hinduizm’in katı kast sistemine tepki olarak doğmuştu. …

Devamını Okuyun »

Çin Medeniyeti Özeti

Çin Medeniyeti  Çin, feodal bir yapıdaydı. Temel geçim kaynağı ticaretti. İpek Yolu hakimiyetinden dolayı Türklerle mücadele halindeydi. Çin’de pusula, barut, matbaa, kağıt ve porselen gibi buluşlar ortaya çıkmıştır. Çivi yazısı kullanılmış; Türk askeri sistemi uygulanmıştır. Çin’de Taoizm, Konfüçyanizm, Gök Tanrı ve Budizm dinleri vardı.

Devamını Okuyun »

Mısır Uygarlığı Konu Özeti

MISIR UYGARLIĞI  Mısır’da Yontmataş Devri’nden başlamak üzere bütün tarihi devirler yaşanmıştır.  Nil Nehri çevresinde doğmuş ve gelişmiş bir uygarlıktır. Çöl, deniz ve çevresindeki dağları Mısır’ı Mezopotamya’ya oranla daha çok korunaklı kılmış, istilaların bu anlamda daha az olması güçlü ve devamlı Mısır Uygarlığının gelişmesine ortam hazırlamıştır.  Coğrafi konumunun bu özelliği sayesinde Mısır Uygarlığı daha çok kendi iç dinamiği ile kalkınmasını sağlamıştır. …

Devamını Okuyun »

Büyük İskender ve Helenistik Dönem

Büyük İskender ve Helenistik Dönem Makedonya kralı II. Flip’in oğlu olan Büyük İskender Yunanistan’ı işgal ederek Helen birliğini kurmuştur. Ardından Anadolu, Suriye, Mısır ve İran’ı alarak sınırlarını Hindistan’a kadar genişletmiştir. M.Ö. 330-30 yılları arasında gerçekleşen ve Yunan medeniyetinin Doğu medeniyetleri (Mısır, Anadolu, Mezopotamya, İran) ile kaynaşmasıyla ortaya çıkan uygarlığa Hellenistik uygarlık adı verilmiştir. Hellenistik medeniyetinin en önemli şehirleri İskenderiye ve …

Devamını Okuyun »

Mezopotamya Medeniyeti Kısa Ders Notu Konu Özeti

MEZOPOTAMYA MEDENİYETİ Dicle ile Fırat arasında kalan bölgeye “Mezopotamya” adı verilmiştir. Mezopatamya Aşağı ve Yukarı Mezopotamya diye iki kısma ayrılır. Aşağı Mezopotamya tarıma, Yukarı Mezopotamya ise hayvancılığa elverişlidir. Mezopotamya’nın; – Göç yolları üzerinde bulunması – Verimli topraklarının olması – Elverişli iklime sahip olması – Sulama olanaklarının bol olması burada birçok uygarlığın kurulmasına neden olmuştur. –      Mezopotamya’da taş bulunmadığı için …

Devamını Okuyun »