Yumuşama Dönemi Haritaları

Yumuşama Dönemi ve Sonrası Haritaları

İran-Irak Savaşı

F. İRAN-IRAK SAVAŞI (1980-1988) 1.    Irak’ta Rejim Değişikliği BAAS HAREKETİ : Baas Partisi, 1940’ta Şam’da kuruldu. “Yeniden doğuş” anlamına gelen Baas, Arap sosyalizminin yöntemleriyle Arap dünyasında bir yeniden doğuş gerçekleştirmeye çalışan siyasi anlayış ve partilere verilen isimdir. Baas hareketinin amacı sosyalist bir sistemle yönetilen, birleşik, laik bir Arap toplumu kurmaktı. Özel mülkiyeti güvence altına alan Baas sosyalizmi gelir adaleti, iç …

Devamını Okuyun »

Arap-İsrail Savaşları Ve Büyük Devletlerin Politikaları

D.ARAP-İSRAİL SAVAŞLARI VE BÜYÜK DEVLETLERİN POLİTİKALARI   DEVLETLER SEBEPLER SONUÇLARI ABD SSCB İNGİLTERE FRANSA I948 Arap-İsrail Savaşı Mısır,Ürdün, Suriye, Lübnan, Irak, İsrail • BM kararıyla Filistin topraklarında İsrail Devleti’nin kurul­ması • İsrail başarılı oldu.• 1949’da BM aracılığıyla taraflar arasında ateşkes antlaşması imzalandı. • Çok sayıda Filistinli, komşu ülkelere sığındı ve mülteciler sorunu ortaya çıktı. (2. haritaya bkz.) • İsrail’i kurulduğu …

Devamını Okuyun »

Keşmir Meselesi

4. Keşmir Meselesi İngiltere’nin 1947 Ağustosunda bölgeden çekilmesiyle burada Pakistan ve Hindistan adı ile bağımsız iki devlet kurulmuştu. Bu iki devlet bağımsızlıklarından itibaren birbirleriyle sorunlar yaşamışlardır. Çatışmaların en önemli nedeni Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Çin’in kesişme noktasında yer alan, verimli topraklara ve yer altı zenginliklerine sahip olan Keşmir’dir. Pakistan, Keşmir halkının büyük çoğunluğunun Müslüman olmasından dolayı buranın kendisine ait olması …

Devamını Okuyun »

Küba Buhranı

2. Küba Buhranı  Küba’da Fidel Castro 1959’da Batista diktatörlüğünü yıkıp yönetimi ele geçirmiş, ekonomiyi millîleştirme kararı almıştı. Bu kararla Küba’da faaliyet gösteren ABD şirketlerinin faaliyetlerinin kısıtlanması, ABD ekonomisini olumsuz etkiledi. ABD’nin Castro yönetimini yıkmak amacıyla muhalifleri desteklemesi, Küba’yı SSCB’ye yaklaştırdı. Bunun üzerine SSCB 1962 yılı başında Küba’ya füze yerleştirmeye başladı. Haritada görüleceği üzere bu füzelerin ABD topraklarının Nükleer savaş ihtimali …

Devamını Okuyun »

Yumuşama Donemi Çatışmaları – Çatışmalarda ABD ve SSCB’nin Rolü

B. YUMUŞAMA DONEMİ ÇATIŞMALARI  Yumuşama Dönemi kriz ve çatışmaları YUMUŞAMA DÖNEMİ SAVUNMA HARCAMALARI 1975’te Varşova Paktının savunma harcamaları 132 milyar dolar ve NATO’nunki de 150 milyar dolar civarındaydı. 1980’de ise iki ittifaka ait rakamlar, 210 ve 240 milyar dolar civarında olmuştur. Savunma harcamaları bakımından üçüncü sırayı Orta Doğu almaktadır. 1975 yılında on bir Orta Doğu ülkesinin savunma harcamaları 28 milyar …

Devamını Okuyun »

Altı Gün Savaşı (Arap-İsrail)

Altı Gün Savaşı (Arap-İsrail)   1960-1980 arası Orta Doğu gelişmelerinde, 1967 Arap-İsrail Savaşı bir dönüm noktası teşkil eder. Çünkü, bu savaşta İsrail’in Araplar karşısında kazandığı kesin zaferler neticesinde, topraklarını savaştan öncekinin dört misli genişletmesi, Arap-İsrail meselesine çok büyük boyutlar kazandırmış ve neticelerini günümüze kadar getirmiştir. 1948 Arap-İsrail Savaşı’nı Araplar tahrik etmiştir. 1956 Arap-İsrail Savaşı ise İngiltere, Fransa ve İsrail’in Mısır’a …

Devamını Okuyun »