20.Yüzyıl Başlarında Dünya Haritaları

20.Yüzyıl Başlarında Dünya Haritaları

Uzak Doğu’da Yeni Bir Güç: Japonya

D. UZAK DOĞU’DA YENİ BİR GÜÇ: JAPONYA XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar derebeylik (feodal) düzenin hâkim olduğu Japonya, dış dünyaya kapalı bir ülkeydi. Şogun adı verilen ordu komutanı, bu derebeylerin en güçlüsünden seçiliyordu. Asıl güç Şogun’un elindeydi. İmparator sembolik olarak devletin başındaydı. Batılı devletler ticari gerekçelerle Japonya’yı kapılarını kendilerine açması için zorlamaya başlayınca 1854’te Batılı devletlerle ticari anlaşmalar yapıldı. Ancak Japonya’nın Batı’ya …

Devamını Okuyun »

Orta Doğu’da Manda Yönetimlerinin Kurulması

C. ORTA DOĞU’DA MANDA YÖNETİMLERİNİN KURULMASI Orta Doğu hangi özellikleri ile büyük devletlerin ilgi alanı olmuştur? Coğrafi konumu, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle önem arz eden Orta Doğu, I. Dünya Savaşı’na kadar, Iran hariç olmak üzere Osmanlı Devleti’nin egemenliğinde bulunmaktaydı. Fakat XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin iyice zayıflaması, içte ve dışta birçok meseleyle uğraşmak zorunda kalmasıyla bu bölge, başta İngiltere, …

Devamını Okuyun »

Çarlık Rusyası’nın Yıkılışı ve Bolşevik ihtilali

B. SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ (SSCB), ORTA ASYA’DAKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI  1. Çarlık Rusyası’nın Yıkılışı ve Bolşevik ihtilali İHTİLAL DÖNEMİNDE RUSYA … işçilerin yaşadığı dış mahallenin dumanı ve yağ kokusu içinde, fabrikanın düdüğü her gün böğürüp titreşirdi. Asık suratlı, kasları yorgun insanlar, ürkütülmüş hamamböcekleri gibi telaşla dışarı fırlardı kül rengi evlerden. Alaca karanlığın soğuğu içinde, kaldırımsız sokaklardan, kara pencereleriyle …

Devamını Okuyun »

I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları ABD: ABD’nin I. Dünya Savaşı’na katılışı ve Avrupa’ya asker sevkiyatı Amerika’nın Monroe Doktrini’nden ilk ayrılışıdır. Savaştan sonra ABD, Avrupa ile ilgisini keserek Monroe Doktrini’ne geri dönmüştür. İngiltere: En büyük rakibi Almanya’yı devre dışı bırakarak Avrupa’dan İngiltere’ye gelebilecek tehlikelerden ve denizlerde de bu devletin rekabetinden kurtulmuş oldu. Orta Doğu’ya yerleşti. Rusya’yı etkisiz hâle getirdi. En önemlisi sömürgelerini muhafaza ederken …

Devamını Okuyun »

I. Dünya Savaşı ve Sonuçları Ders Notu

A. I. DÜNYA SAVAŞI VE SONUÇLARI 1. I. Dünya Savaşı 1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı 1918’de sona erdi. Bu savaş milyonlarca insanın ölümüne ve sakat kalmasına, dünya üzerinde maddi ve manevi hasarlara sebep oldu. I. Dünya Savaşı, birçok imparatorluğun yıkılmasına yol açan insanlık tarihinin en önemli olaylarından biridir. I. Dünya Savaşı’nın çıkış sebeplerini XIX. yüzyıl boyunca süren ve XX. …

Devamını Okuyun »

Orta Doğuda Manda Yönetimlerinin Kuruluşu

ORTA DOĞUDA MANDA YÖNETİMLERİNİN KURULUŞU  A. Orta Doğu Dünya coğrafyasının en karmaşık, en sorunlu bölgesi olan Orta Doğu, petrolün yüksek miktarda çıkarıl­masıyla büyük önem kazandı.   Müslümanların, Hıristiyanların ve Yahudilerin kutsal mekânlarını barındıran Orta Doğu toprakları, 1517’de Osmanlı topraklarına katılmış, 19. yüzyılın başlarına kadar da Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır.   Orta Doğu topraklarına; huzur, bolluk ve refah Türklerin hâkimiyeti döneminde gelmiştir. …

Devamını Okuyun »