6. Ünite: Uluslararası Sorunlar

6. Ünite: Uluslararası Sorunlar

Avrupa’daki Sorunlar

Avrupa’daki Sorunlar   Avrupa Birliği olgusu Avrupa coğrafyasındaki istikrarın teminatı olarak görülse de burada da yerel çatışmalar ve etnik ya da azınlık sorunları eksik olmamaktadır. Özellikle bunlardan İngiltere’nin yaşadığı İrlanda sorunu, IRA terör örgütünün eylemleri ve İspanya’nın Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele veren ETA terör örgütünün eylemleri Avrupa’yı istikrarsızlaştırmıştır.   Avrupa’nın bütünlüğü için tehdit oluşturan azınlık sorunları, etnik sorunlar ve …

Devamını Okuyun »

Balkanlardaki Sorunlar

Balkanlardaki Sorunlar   Balkanlar’ın, Soğuk Savaş sonrası dönemde çatışma alanı haline gelmesinde Yugoslavya’nın dağılması etkili olmuştur. Yugovlavya’nın dağılması, federal yapıyı oluşturan her bir birimin bağımsızlığını ilan etmesiyle sonuçlanırken uzun yıllar devam edecek bir çatışma ve savaş döneminin başlamasına da yol açmaktaydı.   Özellikle 1992-1995 arası dönemde gündeme gelen ve on binlerce Bosnalı Müslüman’ın ölümüyle sonuçlanan Sırp saldırılarının yaşandığı Bosna-Hersek sorunu …

Devamını Okuyun »

Orta Asya’daki Sorunlar

Orta Asya’daki Sorunlar   Orta Asya; Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan’ı içine alan bölgedir. Bunlar, Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasıyla bağımsızlığım kazanmış ülkelerdir. Tacikistan dışındakiler Türk Cumhuriyetleri olarak bilinir. Bölge ülkeleri arasında çözülmemiş sorunlar bölgenin istikrarını tehdit ederken yabancı güçlerin bölgeye müdahalesine de zemin hazırlamaktadır. Bu sorunları ana başlıklar halinde belirtmek gerekirse; su sorunu, etnik sorunlar ve sınır sorunlarıdır. Bunların …

Devamını Okuyun »

Kıta Amerikası

Kıta Amerikası   Kıta Amerikası, kuzeyde Kanada ve ABD gibi Kuzey Amerika ülkelerinin; ortada Meksika, Guatemala, Nikaragua, Kosta Rika, El Salvador, Honduras ve Panama gibi Orta Amerika ülkelerinin; güneyde Kolombiya, Arjantin, Brezilya, Venezüella, Şili, Bolivya, Peru, Paraguay ve Uruguay gibi Güney Amerika ülkelerinin; ayrıca Karayipler’de Küba, Jamaika, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti gibi ülkelerin yer aldığı oldukça büyük bir coğrafyayı ifade …

Devamını Okuyun »

Asya Pasifik Çin Japonya’daki Sorunlar

Asya-Pasifik-Çin-Japonya Bu bölgenin temel sorunları; Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir sorunu, Tayvan ile Çin arasındaki sorun ile Kuzey Kore’nin nükleer güç olma talebinden kaynaklanan sorundur. Bu sorunlardan en önemlisi hâlâ çözülmemiş olan 1947’de Hindistan ve Pakistan ayrılıp iki ayrı bağımsız devlet olduğunda ortaya çıkan ve günümüze kadar devam eden Keşmir sorunudur. İki ülkeyi birçok defa karşı karşıya getiren, Pakistan’ın nükleer …

Devamını Okuyun »

Orta Doğu Sorunu

BÖLGESEL SORUNLAR   Orta Doğu   Orta Doğu üzerindeki mücadelenin kaynağını özellikle XX. yüzyıla kadar dini nedenler oluşturmaktaydı. Kudüs’ün her üç din açısından merkezi bir öneme sahip olması, gelmiş geçmiş tüm devletlerin burayı egemenlikleri altına almaya çalışmalarına yol açmıştır. Hz. İbrahim’in Irak’ın Ur kentinden önce Urfa’ya, sonra Filistin’e göç ederek bu topraklarda ölmesi; Hz. Musa’nın kendine tabi olanları da alıp …

Devamını Okuyun »

Ekonomik ve Çevre Sorunları

Ekonomik ve Çevre Sorunları   Enerji ve Yer Altı Kaynaklarının Paylaşımı Sorunu Enerji kaynakları dendiğinde ilk akla gelen petrol ve doğal gazdır. Bunlara aynı zamanda hidrokarbon yakıtları da denmektedir. Günümüzde dünya genelinde en fazla tüketilen enerji kaynağı yaklaşık % 37 payla petrol ve petrol ürünlerinden elde edilen enerjidir. Bunu % 29 ile kömür ve % 23 ile doğal gaz izlemektedir. …

Devamını Okuyun »

İnsani Sorunlar

İnsani Sorunlar a. Nüfus Artışı, Göç ve Mülteciler   Dünyanın karşı karşıya olduğu temel sorunlardan biri de nüfus artışı, buna bağlı göç ve sonucunda yaşanan mülteci sorunlarıdır. Nüfus artışı, yeterli refah seviyesini yakalayamamış ülkelerde ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Kişi başına milli gelir hesaplanırken toplam milli gelir o ülkedeki nüfusa bölünmektedir. Aşın nüfus artışı yeterli düzeyde artmayan milli gelirle birleştiğinde ülkenin …

Devamını Okuyun »

Uluslararası Terörizm

Uluslararası Terörizm Değişik şekillerde tanımlanan terörizm, korku ve panik havası oluşturmak amacıyla bir veya birden fazla kişi tarafından zor ve şiddete başvurma eylemidir. Diğer bir tanım itibarıyla da terörizm, diğer birey ve gruplara karşı belli politik hedefler doğrultusunda şiddet kullanarak veya şiddet kullanma tehdidinde bulunarak yıldırma ve korkutma eylemidir. Amaçlarını, taleplerini dramatize ederek dile getirmek için zor ve şiddet yöntemini …

Devamını Okuyun »

Küresel Sorunlar Güvenlik Silahlanma, Silahların Denetimi ve Silahsızlanma

Küresel Sorunlar   1.Güvenlik   Silahlanma, Silahların Denetimi ve Silahsızlanma   Silahlanma, bir devletin ya kendi güvenliğini sağlamak ya da diğer ülkelerle arasındaki silah dengesini kendi lehine değiştirmek için askerî teknolojisini ve sahip olduğu silah miktarını artırmasıdır. Bu durum, diğer devletleri de benzer bir davranışa sevk ettiği için silahlanma yarışı doğmaktadır.   Varlığını sürdürmek, çıkarlarını korumak, ideolojiyi yaymak, silah endüstrisini …

Devamını Okuyun »