4. Ünite: Dış Politika

4. Ünite: Dış Politika

Dış Politikayı Belirleyen Temel Etkenler

DIŞ POLİTİKAYI BELİRLEYEN TEMEL ETKENLER   1.Yönetim Şekli   a.Demokratik Olan ve Olmayan Ülkelerde Dış Politikayı Kimler Şekillendirir?   Demokratik sistemler ya da temsili demokrasiler; halkın siyasal yönetme sürecine katılımını teşvik edici biçimde örgütlenmiş, çok partili ve serbest seçimlere dayalı, çıkar gruplarının örgütlenmesine izin verilen, kitle haberleşme araçlarının devletin denetiminde olmadığı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini kullanabilmelerine kısıtlama getirmeyen rejimlerdir. …

Devamını Okuyun »

Devletlerin Dış Politikada Kullandıkları Araçlar

DEVLETLERİN DIŞ POLİTİKADA KULLANDIKLARI ARAÇLAR   1.Diplomasi   Diplomasi, dış politikada sorunların barışçıl yöntemlerle ve müzakereler yoluyla çözülmesini ifade etmektedir. Diplomat veya diplomatik temsilci ise bu süreçte görev alan kişi ve kurumlan ifade etmektedir. Bir ülkeyi diğer ülkeler nezdinde temsil edenler başta cumhurbaşkanı olmak üzere başbakan, dışişleri bakanı ve bü yükelçilerdir. Bunu anlatmak için bazen “diplomasi kurumu” kavramı da kullanılabilmektedir. …

Devamını Okuyun »

Devletlerin Dış Politika Amaçları

DEVLETLERİN DIŞ POLİTİKA AMAÇLARI   Devletlerin amaçları ile çıkarları kavramı yan yana kullanılan kavramlardır. Zira devletlerin amaçlarını belirleyen asıl faktör, devletlerin çıkarlarıdır. Amaçların temelini oluşturan çıkarlar; kısa, orta ve uzun vadeli çıkarlar olarak üç kategoriye ayrılarak incelenebilir. Bunlardan kısa vadeli çıkarlara aynı zamanda hayati çıkarlar da denmektedir. Söz konusu hayati çıkarlar; bir devletin varlığının devamını yani hayatta kalmasını sağlayacak, güvenliğine …

Devamını Okuyun »