Home / Tarih Araştırmaları / Osmanlı Tarihi / Osmanlı Padişahları

Osmanlı Padişahları

Osmanlı Padişahları bilgisi

Osmanlı Pâdişahlarının Meslekleri

padisah_meslekleri

Tarih Osmanlı’yı Osmanlı yapan ve bugün bile hayırla yâd edilen Osmanlı pâdişahlarının devletin hazinesini çar çur edip, har vurup harman savurmadığını ortaya koyuyor. Öyle ki kendi şahsi ihtiyaçlarını devlet hazinesinden değil kendi uğraşları ile giderdikleri birçok kaynakta belirtiliyor. PARA BİLE KAZANIYORLARDI Hatta devlet hazinesine dokunulmasını yasaklayan bir kanun çıkarmışlar ve bu kanuna da bütün pâdişahlar uymuştur. Her birinin devlet yönetiminin …

Read More »

SON HALİFE İKİNCİ ABDÜLMECİD

abdulmecidefendi

SON HALİFE İKİNCİ ABDÜLMECİD (18 Kasım 1922 – 3 Mart 1924) Osman Gazi ile Söğüt’te başladık yolculuğa, Ulu Hakanlarla ulu çınar gibi dal saldık cihanın dört bir yanına; gölgemizde huzur buldu nice kavimler… Zaman oldu, çınar cılızlaştı, zor durabildi ayakta; taşıyamadı yükünü, sallandı durdu ve nihayet zeval vakti geldi gazele döndü çınar. Şimdi iğreti bir yaprak, dalında durdurulmaya çalışılıyor; o …

Read More »

Sultan VI. Mehmed Vahîdüddin Han

36-Sultan VI. Mehmed Vahîdüddin Han

SULTAN VAHİDUDDİN (Temmuz 1918 – Kasım 1922) Adı her ne kadar Sultan olarak anılsa da, ona bu unvanı çok görenler çok fazladır. Tabi bunlar, onun Sultanlığı elinden alındıktan sonra türemişlerdir. Ve bunların büyük bölümü bir yerlere yaranma hesabıyla bu yola düşmüşlerdir. Sultan Hâmid de görüldüğü gibi “ifrat-tefrit” Vahidüddin’de de yaşanmıştır ve yaşanıyor… Ferid Paşa’nın yaveri Tarık Mümtaz Göztepe Sultan Vahdeddin’in …

Read More »

Sultan V. Mehmed Reşad Han

35-Sultan V. Mehmed Reşad Han

SULTAN REŞAD (27 Nisan 1909–1918) Niçin, diye sormaya lüzum yok. Varlığıyla yokluğu aynı da olsa, hâlâ ortada bir taht var ve ona Osmanlı hanedanından birinin oturması lâzım. Onun için mecburiyetten buyur edildi; padişahlık sırası gelmişti. Sultan Abdülmecid’in üçüncü pâdişâh oğludur Sultan Reşad. Anasının adı Gülcemâl Kadınefendi. Sultan Reşad’a o gün halk Sultan Reşad demişti, bugün de öyle deniyor. Fakat “Senatör …

Read More »

Sultan II. Abdülhamid Han

34-Sultan II. Abdülhamid Han

SULTAN II. ABDÜLHAMİD (31 Ağustos 1876 – 27 Nisan 1909) Babası Sultan Abdülmecit, anası Tiri Müjgan Kadın Efendi. Doğumu 21 Eylül 1842. Anasının vefatında 11 yaşında idi, acısını uzun zaman unutamamış, ana sıcaklığını Piristü Kadın Efendiyle yaşamaya çalışmış, Kadın Efendi de ondan bu sıcaklığı esirgememişti. Babası öldüğü zaman (1861) yetişkin delikanlıydı, acılara alışmıştı. Abdülhamit Efendi Sultan Murat hal edilince tahta …

Read More »

Sultan V. Murad Han

33-Sultan V. Murad Han

BEŞİNCİ MURAT (30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876) Tabiatta boşluk olmaz da tahtta olur mu hiç? Sultan Aziz’in işi bitmeden, Murad Efendi, Beşinci Murad olarak pâdişâh ilân edildi. Sultan Abdülmecid’in Şevk-Efza Kadınefendi’den doğan oğlu, Abdülaziz Han’ın yeğeni oluyordu. Fatih’in koyduğu kural Birinci Ahmed tarafından kaldırılmış olmasaydı bir önceki pâdişâh kendisi olacaktı. Abdülaziz, Hanedanın en büyük erkeği olduğu için tahta …

Read More »

Sultan Abdülaziz Han

32-Sultan Abdülaziz Han

SULTAN ABDÜLAZİZ (25 Haziran 1861–4 Haziran 1876) Sultan İkinci Mahmud’un Pertevniyal Sultandan 8 Şubat 1830’da dünyaya gelen oğlu Sultan Abdülaziz, günlük elbisesini giyer gibi tahta oturmuştu. Hiçbir zorluk görmeden, 15 senesini harcayacağı bu şatafatlı, güngörmüş tahta geçtiğinde 31 yaşında idi. Hayatının sonuna kadar bazı sahneleri yansıtmaya çalışacağımız padişahın geride bıraktığı hiçbir şey ölümü kadar konuşulmamıştır. Aradan bu kadar sene geçtiği …

Read More »

Sultan Abdülmecid Han

31-Sultan Abdülmecid Han

SULTAN I. ABDULMECİD (1 Temmuz 1839–25 Haziran 1861) Sultan Abdülmecit babası İkinci Mahmud’u verem edip, ölümüne sebep olan kargaşa yaşanırken, artık “Cihan Devleti” diyemediğimiz Osmanlı’nın tahtına oturdu. 17 yaşındaydı. Daha önceki padişahların başlatıp, babasının devam ettirdiği batılılaşma veya modernleşme modasının rüzgârlarıyla büyümüş, yetişmişti. Doğudan çok batıyı tanıyordu. Fransızca biliyor, batı musikisi dinliyordu. Debdebeden hoşlanmıyordu. Nizip’te Osmanlı ordusunun bozulduğunu, ilk acı …

Read More »

Sultan II. Mahmud Han

30-Sultan II. Mahmud Han

İKİNCİ MAHMUD (28 Temmuz 1808 – 30 Haziran 1839) Yeni Padişah I. Abdülhâmid’in oğlu. Dördüncü Mustafa’nın kardeşi. Üçüncü Selim’in yeğeni II. Mahmut: Anası Nakşidil Sultan. Üçüncü Selim’in baba şefkati gösterdiği sevgili yeğeni. Kendisinden hiçbir ihtimam esirgenmemişti. Sıkıntıyı ağabeyi IV. Mustafa’nın saltanatı sırasında gördü. Hayatı onun yüzünden sona erdirilecekti, başkaları kurtardı. Alemdar Mustafa Paşa Üçüncü Selim’in kanlı cesedi başında hıçkırırken, yanındakiler: …

Read More »

Sultan IV. Mustafa Han

29-Sultan IV. Mustafa Han

DÖRDÜNCÜ MUSTAFA (29 Mayıs 1807 – 29 Temmuz 1808) Birinci Abdülhâmid’in Nüket Seza isimli kadınından 1779 senesinde dünyaya gelmişti. Üçüncü Selim de tahta geçtiği zaman bu yaştaydı. 18 sene hüküm sürerek kocadı. Yapmaya çalıştığı işlerin altında ezildi. Gücü ellerinde bulunduranların kafasını değiştirmeden, düzeni değiştirmenin mümkün olmadığını, belki anlamıştı ama tahtı altından kayıp gitmişti. Şimdi o tahta amcası I. Abdülhâmid’in oğlu …

Read More »