Ana Sayfa / Tarih Araştırmaları / Osmanlı Tarihi / Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

ACEMİ OĞLANI

ACEMİ OĞLANI Osmanlı Devleti’nde Kapıkulu ocaklarına asker yetiştiren Acemi Ocağı neferlerine verilen isim. Acemi oğlanları. Osmanlı Beyliği’nin gelişmesi sırasında Rumeli’de daha çok akıncıların elde ettiği esirlerden ve Osmanlı tebaası hıristiyan ailelerin çocuklarından, önceleri 1362’de çıkarılan pençik kanununa, sonraları ise devşirme kanununa göre devşirilirlerdi. Kapıkulu ocaklarını teşkil eden yeniçeri, cebeci, topçu, top arabacısı, bostancı ocağı efradı ve kapıkulu süvarileri, acemi oğlanları …

Devamını Okuyun »

Osmanlı insanının temel vasıfları

Nezaket: İncelik… Nezâhet: Temizlik… Nezafet: Pir-u pâklık… Nefaset: Kıymet-değer. Maharet: Beceriklilik-ustalık… Metanet: Sağlamlık-soğukkanlılık… Necabet: Huy güzelliği… Asalet: Köklülük… Cesaret: Yiğitlik, korkusuzluk… Samimiyet: İçtenlik… İzzet: Muhterem ve muteber olmak. Ve tamamı “fazilet” kelimesiyle ifade edilen bir sürü kıymet daha… Prof. Gaston Jezz şimdi çoğunu yitirdiğimiz eski insanımızın özelliklerini çok güzel ifade diyor: “Osmanlı âile hayatındaki güzellik, nezâhet ve samimiyet, zannetmiyorum ki …

Devamını Okuyun »

Ahiliğin Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundaki Etkileri

AHİLİĞİN OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUNDAKİ ETKİLERİ Ahîler, cihat anlayışları gereği, sürekli olarak savaş yapılan “uç” bölgelerine yönelmişlerdir. Bu duygu onları, Osmanlı Beyliği’nin kuruluş bölgesine doğru harekete geçirmiştir. Çünkü, oralar savaşa uygun yerlerdir. Dönemin istikrarsızlığı, Anadolu Selçukluları’nın yönetim zayıflığı ve Moğol baskısı, “uç”lara yönelişi hızlandıran diğer faktörler olmuştur. Uç’ta faaliyet gösteren Osman Gazi’nin amacı, basit bir toprak kazanma ve orada egemenlik kurmadan …

Devamını Okuyun »