Home / Tarih Araştırmaları / Kültür Tarihi

Kültür Tarihi

kültür tarihi

Ahiliğin Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundaki Etkileri

Kültür Tarihi

AHİLİĞİN OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUNDAKİ ETKİLERİ Ahîler, cihat anlayışları gereği, sürekli olarak savaş yapılan “uç” bölgelerine yönelmişlerdir. Bu duygu onları, Osmanlı Beyliği’nin kuruluş bölgesine doğru harekete geçirmiştir. Çünkü, oralar savaşa uygun yerlerdir. Dönemin istikrarsızlığı, Anadolu Selçukluları’nın yönetim zayıflığı ve Moğol baskısı, “uç”lara yönelişi hızlandıran diğer faktörler olmuştur. Uç’ta faaliyet gösteren Osman Gazi’nin amacı, basit bir toprak kazanma ve orada egemenlik kurmadan …

Read More »

Ahiliğin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Sebepler

Kültür Tarihi

AHİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN SEBEPLER Ahîliğin ortaya çıkışını ve Anadolu’da yayılışını kavrayabilmek için, Türklerin, İslâm’ı din olarak benimseme zamanına ve kabul yerleri olan Azerbaycan, Horasan ve Maveraünnehir bölgelerine bakmak gerekir. 751 yılında Çinlilerle İslâm orduları arasında yapılan Talas savaşından sonra, İslâmiyet Türkler arasında hızla yayılmaya başlamıştır. Türklerin, İslâm dinini kabul etmelerinde; önceki inançlarının bu dine yakın olması, yayılmayı kolaylaştırmıştır. O …

Read More »

Ahilik Nedir?

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

AHİLİK NEDİR? Ahîlik kurumunun anlaşılabilmesi ve onun toplumsal hayatta nasıl bir fonksiyon üstlendiğini ortaya çıkarabilmek için ilk önce Ahî kelimesinin kaynağı ve tarihi gelişim içerisinde kazandığı anlamlar üzerinde durmak gerekir. Ahî kelimesinin kaynağı ile ilgili birbirinden tamamen farklı iki görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe göre; Ahî kelimesinin kaynağı Türkçe olup, “akı” kelimesinin Anadolu’daki söyleniş tarzından doğmaktadır. Ahî, kelimesinin Türkçe olduğunu ileri …

Read More »