Ana Sayfa / Tarih Araştırmaları / İslam Tarihi / Hz. Muhammed’in (sav) Hayatı

Hz. Muhammed’in (sav) Hayatı

Habeşistan’a Hicret

HABEŞİSTAN’A HİCRET Habeşistan’a İlk Hicret Edenler (615 M.) Müşriklerin ezâları dayanılmaz bir hal almıştı. Müslümanlar serbestçe ibâdet edemiyorlardı. Bu sebeple Rasûlullah (s.a.s.) Müslümanların Habeşistan’a hicret etmelerine izin verdi. Müslümanlar Habeşistan’a iki defa hicret ettiler. İlk defa 12’si erkek, 4’ü kadın 16 kişi Mekke Devri’nin (Peygamberliğin) 5’inci yılında (615 M.) Recep ayında Mekke’den gizlice ayrılarak Kızıldeniz kıyısında birleştiler. Başlarında bir reisleri …

Devamını Okuyun »

Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları

MEKKE MÜŞRİKLERİNİN MÜSLÜMANLARA KARŞI DAVRANIŞLARI İslâm’ın Mekke’de yayılmaya başlaması ile Mekke halkı iki kısma ayrıldı. Müslümanlar, Müslümanlığı kabûl etmeyen müşrikler. Müşriklerin, Müslümanlara karşı davranışları, sırasıyla beş safha geçirdi: Alay, hakaret, işkence, ilişkileri kesme (boykot), memleketten çıkarma ve öldürme (şiddet politikası). Mekkelilerin İslâmiyet’e Karşı Çıkmalarının Nedenleri İslâmiyet’in insanları eşit olarak kabul etmesi Zenginlerin ekonomik çıkarlarını kaybetmekten korkmaları Geleneklerine bağlı olmaları Kabile …

Devamını Okuyun »

Hz. Muhammed (S.A.S.)’in Peygamber Oluşu

HZ.MUHAMMED (S.A.S.)’İN PEYGAMBER OLUŞU 1-HİRA’DA İNZİVÂ Eskiden beri Mekke’deki hanîf ve zâhitler, recep ayında inzivâya çekilirlerdi. Her biri, Mekke’nin 3 mil (bir saat) kuzeyinde Hira (Nûr) dağında bir köşeye çekilir, tefekküre dalardı. 40 yaşlarına doğru Hz. Peygamber (s.a.s.)’in kalbinde de bir yalnızlık sevgisi belirdi. O da Hira (Nûr) Dağında bir mağaraya çekilip, günlerce orada kalıyor, Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz kudret ve …

Devamını Okuyun »

Hz. Muhammed (S.A.S.)’in Peygamberlik Devri

Hz. Muhammed (S.A.S.)’in Peygamberlik Devri (610-632)   Hz.Muhammed (s.a.s.) 40 yaşında Peygamber oldu. 23 yıllık Peygamberlik devresinin 13 yılı Mekke’de, 10 yılı Medine’de geçti. Bu itibârla Peygamberlik devresinin: a) Nübüvvet’den Hicret’e kadar devâm eden 13 yıllık süresine “Mekke Devri” (610- 622); b) Hicretten vefâtına kadar olan 10 yıllık süresine de “Medine Devri” (622-632) denir.

Devamını Okuyun »

Hz. Muhammed (S.A.S.)’İn Evlilik Dönemi

HZ. MUHAMMED (S.A.S.)’İN EVLİLİK DÖNEMİ TİCÂRET HAYÂTI Bütün Mekke’liler gibi Hz. Muhammed (s.a.s.) de amcasıyle birlikte ticâret yapıyordu. Gerek çocukluğunda, gerekse ticâret hayâtında, dürüstlüğü ile tanınmıştı. Sözünde durmadığı, yalan söylediği, başkalarına zarar verecek bir davranışta bulunduğu, bir kimseyi incittiği asla görülmemiş; dürüstlüğü dillere destan olmuştu. Bu yüzden Mekke’liler O’na “el-Emîn” (her konuda güvenilir kişi) diyorlardı. O’nun bu yüksek ahlâkını öğrenen …

Devamını Okuyun »

Hz. Muhammed (S.A.S.)’İn Gençlik Dönemi

HZ. MUHAMMED (S.A.S.)’İN GENÇLİK DÖNEMİ EBÛ TÂLİB’İN HİMÂYESİ Peygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmi beş yaşına kadar olan dönemine “gençlik devresi” denilir. Bu devrede Rasûlullah (s.a.s.) amcası Ebû Tâlib’in yanında, onun himâyesi altında bulunmuştur. Ebû Tâlib, zeki ve âlicenâb bir zâtdı. Zengin olmamakla beraber, asâleti ve âlicenâplığı sebebiyle herkesten saygı görüyordu. Yeğeni Hz. Muhammed’i çok seviyor, hiç yanından ayırmıyordu.   SEYÂHATLERİ …

Devamını Okuyun »

Hz. Muhammed (S.A.V)’İn Çocukluk Dönemi

MUHAMMED (S.A.S)’İN ÇOCUKLUK DÖNEMİ   DOĞUMU: Hz. Muhammed (s.a.s.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı’nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke’nin doğusunda bulunan “Hâşimoğulları Mahallesi”nde, babasından kendisine mirâs kalan evde doğdu. Arapların takvim başı olarak kullandıkları “Fil Vak’ası”, Peygamberimiz (s.a.s.)’in doğumundan 52 gün kadar önce olmuştu. Abdülmuttalib, torununun doğumu şerefine verdiği ziyâfette çocuğun adını soranlara: “Muhammed adını …

Devamını Okuyun »

Hz.Muhammed (s.a.s.)’in Soyu (Nesebi)

Hz.Muhammed (s.a.s.)’in Soyu (Nesebi) Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)’in babası, Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah; annesi ise Vehb’in kızı Âmine’dir. Babası Abdullah, Kureyş Kabîlesinin Hâşimoğulları kolundan, annesi Âmine ise Zühreoğulları kolundandır. Her ikisinin soyu, bir kaç batın yukarıda, “Kilâb”da birleşmektedir. Her ikisi de Mekke’lidir. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, Hz.İbrâhim’in büyük oğlu Hz. İsmâil’in neslindendir. Soyu Adnân’a kadar kesintisiz bellidir.(20) Adnân ile Hz.İsmâil arasındaki batınların sayısında …

Devamını Okuyun »