Tarihçi

Halil İNALCIK Kimdir?

Eylül 1916’da İstanbul’da doğdu. Kırım göçmenidir. Çocukluğu savaş yıllarında geçti. İlk tahsilini Ankara Gazi Mektebi’nde yaptı. Orta öğretimine bir yıl Sivas Muallim Mektebi’nde devam etti. Orta tahsilini 1931’de Ankara’da Gazi Muallim Mektebi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nin ilk öğrencilerindendi. Yakınçağ Bölümü’nde, doktorasını da tamamladıktan sonra, 1942-1972 yılları arasında öğretim üyeliği yaptı, Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü’ne Osmanlı tarihi dersleri …

Devamını Okuyun »

ABDİ

ABDİ (ö. 1178/1764 [?]), Osmanlı tarihçisi. Patrona İsyanı hakkında kaleme aldı­ğı tarihiyle tanınan Abdi Efendİ’nin ha­yatına dair bilgiler, daha çok kendi ese­rine dayanır. Bazı kaynaklara göre III. Ahmed’in mühürdarı oldu; 1753-1764 yılları arasında birkaç defa reîsülküt-tâblığa getirildi. Aynı zamanda şair olan Abdi’nin o devirde yaşamış birkaç Abdi’den hangisi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Abdi Efendİ’nin, Târih-i Sultan Mahmud Han İbn Sultan …

Devamını Okuyun »

NİŞANCI ABDİ PAŞA

 NİŞANCI ABDİ PAŞA   (ö. 1103/1692), Osmanlı devlet adamı ve tarihçi. İstanbul’da Anadoluhisan’nda dünya­ya geldi. Asıl adı Abdurrahmandır. Enderûn-ı Hümâyun’da eğitim gördü. Vekdyi’ndme’sinde verdiği bilgilere göre, 27 Ekim 1648’de Sarây-ı Hümâyun’da Büyük Oda’da görev aldı. 1650’de Seferli Koğuşu’na geçti. 1659’da da Has Oda’ya nakledildi. 1665’te kendisine “Tuğra çekme” yetkisi verildi. 1668’de sır kâtibi olan Abdi Paşa. 28 Temmuz 1669’da vezâret …

Devamını Okuyun »

Abdi

ABDİ   (ö. 1178/1764 [?]), Osmanlı tarihçisi. Patrona İsyanı hakkında kaleme aldığı tarihiyle tanınan Abdi Efendi’nin hayatına dair bilgiler, daha çok kendi eserine dayanır. Bazı kaynaklara göre III. Ahmed’in mühürdarı oldu; 1753-1764 yılları arasında birkaç defa reîsülküt-tâblığa getirildi. Aynı zamanda şair olan Abdi’nin o devirde yaşamış birkaç Abdi’den hangisi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Abdi Efendİ’nin, Târih-i Sultan Mahmud Han İbn …

Devamını Okuyun »