Z

Tarih sözlüğü tarih ansiklopedisi

ZADEGAN SINIFI

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

ZADEGAN SINIFI : Üst düzey devlet görevlileri ve Osmanlı hanedanında olan Şehzadelerin Harb Okulundaki özel sınıflarına verilen verilen isim. Bu kişilere özel muamele edilirdi. Eğitim, yeme ve yatma imkanları normal öğrencilerden çok daha üst düzeydeydi. Size özel öneriler: Zenta Savaşı (Bozgunu) ZAPTİYE

Read More »

ZAPTİYE

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

ZAPTİYE :   Atlı ve yaya görevlilerden oluşan bu günkü anlamda polis ve Jandarmanın görevlerini üstlenmiş olan kolluk ve güvenlik kuvvetlerine verilen isim. Size özel öneriler: Zenta Savaşı (Bozgunu)

Read More »

Zenta Savaşı (Bozgunu)

savaşlar2

Zenta Savaşı (Bozgunu) Osmanlı ve Avusturya orduları arasında, 11 Eylül 1697’de, Tisa Irmağı kıyısındaki Zenta’da yapılan ve Osmanlıların yenilgisiyle sonuçlanan savaş. Avusturya ile harpler, 1683 yılında başladı. Sultan Dördüncü Mehmed Han (1648-1687), Sultan İkinci Süleyman Han (1687-1691), Sultan İkinci Ahmed Han (1691-1695) zamanlarında devam eden Avusturya harplerine, İkinci Mustafa Han (1695-1703) son vermek istiyordu. Bu gayeyle 1695 ve 1696 yıllarında …

Read More »