Y

Tarih sözlüğü tarih ansiklopedisi

YEZÎDİYYE

YEZÎDİYYE Daha çok Türkiye, Irak ve İran’da görülen senkretik bir inanç sistemi ve bu inanca mensup topluluklara verilen ad. Yezîdî ismi konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Fırka mensuplarının İran’ın Yezd şehri sakinlerinden olması sebebiyle bu isimle anıldığı, Yeni Farsça’da “melek, tanrı” mânasında ized, Avesta dilinde “saygı ve ibadete lâyık” anlamında yezata, Pehlevîce’de ve modern Farsça’da “tanrı” mânasındaki yezdân kelimeleri yanında …

Devamını Okuyun »

YÜK

YÜK   Osmanlı maliyesinde kullanılan bir ölçü birimi.   Arapça karşılığı himl olan yük Osmanlı Devleti’nde sabit değeri olmayıp değişiklik gösteren bir ağırlık birimidir. Hayvan ya da araba üzerine vurulan yükler çeşitli muhafazalar ve denkler halinde konur ve bir yük bu hacmi ifade eder. Bazı mallar heybe, bohça, çuval, torba, tulum, sepet, sandık içinde yüklenirken ipek, tiftik ve baharat gibi …

Devamını Okuyun »

Yüzyıl Kavramı

YÜZYIL Asır da denilir. Yüzyıllık süredir. Bu süre kendi içerisinde bölümlere ayrılır. Örnek:MÖ 100 ile 75 tarihleri arasında MÖ 1. yüzyılın ilk çeyreği iken MS 75 ile 100 tarihleri arası MS 1. yüzyılın son çeyreğidir. Yüzyıl ile ilgili bilinmesi gereken şey herhangi bir tarihin kaçıncı yüzyıla ait olduğudur. Örnek:Tarihleri yüzyıl olarak belirlemenin pratik yolu verilen bir tarihi, yüzyıl olarak okuyabilmek …

Devamını Okuyun »