M

Tarih sözlüğü tarih ansiklopedisi

Maârif-i Umûmiyye Nezâreti

MAÂRİF-i UMÛMİYYE NEZÂRETİ Osmanlı Devleti’nde 1857’de kurulan ve Cumhuriyet döneminde Maarif Vekâleti adını alan teşkilât. Nezâretin tarihî gelişimi II. Mahmud dönemine kadar iner. II. Mahmud, 1824 yılında ilköğretimi mecburi hale getirmişse de hemen ardından çıkan iç karışıklıklar yüzünden bu karar uygulanamadı. 1838’de konu daha etraflı bir şekilde ele alındı. Sıbyan, rüşdiye ve mekâtib-i âliye olmak üzere üç aşamalı olarak düzenlenmesi …

Devamını Okuyun »

Mushaf

MUSHAF Kur’ân-ı Kerîm âyetlerinin iki kapak arasında toplanmasından oluşan kitap. Sözlükte mushaf kelimesi “bir araya getirilip bağlanmış yazılı sayfalar” anlamına gelir. Mıshaf şeklinde de okunan kelimenin kökünün Habeşçe mashaf (kitap) olduğu ileri sürülmüşse de (Jeffery, s. 193; Nöldeke-Schwally, s. 32; İA, VIII, 677), Kur’an’da suhuf ve sıhaf (geniş kaplar) kelimelerinin zikredilmesi (ez-Zuhruf 43/71), Kur’an’ın nâzil olduğu dönemde bu kökün Arapça’da …

Devamını Okuyun »

Milat Kavramı

MİLAT Doğum, başlangıç demektir. Hz. İsa’nın doğumu (0) kabul edilerek tarih yeniden zamana göre sınıflandırılmıştır. 0 (sıfır)’dan önceki döneme MÖ denirken, 0’dan (sıfır) sonraki döneme MS denmiştir. Bu tanım- lama Hristiyan dünyası tarafından yapılmış ve dünya toplumlarının ve devletlerinin de birçoğu bugün bunu kabul etmiştir.

Devamını Okuyun »