C-Ç

Tarih sözlüğü tarih ansiklopedisi c harfi

CERÎDE NEZÂRETİ

CERÎDE NEZÂRETİ 1831 yılında Osmanlı Devleti’nde maliye, nüfus ve istatistik işlerine bakmak üzere kurulan daire. Cerîde sözlükte “defter; zabıtnâme, tutanak; gazete” anlamlarına gelir. Eskiden haraç tahsildarlarının arazilerin yüzölçümlerini yazdıkları defterlere cerîde denilmiş ve kelime bu şekilde maliye diline girmiştir. Zamanla cerîdelere malî cetveller yanında günlük olaylar, ölüm ve doğum kayıtları da eklenmiştir. Özel olarak hazırlanan bu defterlere kapsadığı alana göre …

Devamını Okuyun »

Çeşme Vakası

Çeşme Vakası 6 Temmuz 1770’te, Çeşme limanında Osmanlı donanmasıyla Rus donanması arasında yapılan deniz muharebesi. 1768’de Başlayan Osmanlı-Rus Savaşında, Rusların Baltık donanması, İngiltere’ye uğrayıp, İngiliz Amirali Elfinstan ile bir miktar kuvvet alarak Akdeniz’e gelmiş ve Ege Denizinde harekâta girişmişti. Kapdân-ı deryâ Hüsâmeddîn Paşa kumandasındaki Osmanlı donanması, Çeşme’den Çanakkale’ye dönmek için Koyun Adaları civarından geçerken kalyonlardan birinin direği kırıldı. Bunun üzerine …

Devamını Okuyun »

Çeşme Vakası

Çeşme Vakası 6 Temmuz 1770’te, Çeşme limanında Osmanlı donanmasıyla Rus donanması arasında yapılan deniz muharebesi. 1768’de Başlayan Osmanlı-Rus Savaşında, Rusların Baltık donanması, İngiltere’ye uğrayıp, İngiliz Amirali Elfinstan ile bir miktar kuvvet alarak Akdeniz’e gelmiş ve Ege Denizinde harekâta girişmişti. Kapdân-ı deryâ Hüsâmeddîn Paşa kumandasındaki Osmanlı donanması, Çeşme’den Çanakkale’ye dönmek için Koyun Adaları civarından geçerken kalyonlardan birinin direği kırıldı. Bunun üzerine …

Devamını Okuyun »

Çağ Kavramı

ÇAĞ Tarihsel süreci temelinden sarsan olaylar arasındaki zamana denir. Tarihsel süreci çağlara ayırmanın amacı olayların daha kolay incelenmesini sağlamaktadır. Tarih öncesi dönemlerin çağlara ayrılmasında, kullanılan araç ve gerecin cinsi belirleyici iken, tarihi dönemlerin çağlara ayrılmasında önemli siyasi ve sosyal olaylar belirleyici olmuştur. Örnek:Yontma Taş Dönemi, Bakır Devri gibi tarih öncesi dönemlerde taşın yontularak ilkel aletler yapılması ya da bakırın kullanılması …

Devamını Okuyun »