C-Ç

Tarih sözlüğü tarih ansiklopedisi c harfi

Çeşme Vakası

çeşme deniz savaşı

Çeşme Vakası 6 Temmuz 1770’te, Çeşme limanında Osmanlı donanmasıyla Rus donanması arasında yapılan deniz muharebesi. 1768’de Başlayan Osmanlı-Rus Savaşında, Rusların Baltık donanması, İngiltere’ye uğrayıp, İngiliz Amirali Elfinstan ile bir miktar kuvvet alarak Akdeniz’e gelmiş ve Ege Denizinde harekâta girişmişti. Kapdân-ı deryâ Hüsâmeddîn Paşa kumandasındaki Osmanlı donanması, Çeşme’den Çanakkale’ye dönmek için Koyun Adaları civarından geçerken kalyonlardan birinin direği kırıldı. Bunun üzerine …

Read More »

Çeşme Vakası

savaşlar2

Çeşme Vakası 6 Temmuz 1770’te, Çeşme limanında Osmanlı donanmasıyla Rus donanması arasında yapılan deniz muharebesi. 1768’de Başlayan Osmanlı-Rus Savaşında, Rusların Baltık donanması, İngiltere’ye uğrayıp, İngiliz Amirali Elfinstan ile bir miktar kuvvet alarak Akdeniz’e gelmiş ve Ege Denizinde harekâta girişmişti. Kapdân-ı deryâ Hüsâmeddîn Paşa kumandasındaki Osmanlı donanması, Çeşme’den Çanakkale’ye dönmek için Koyun Adaları civarından geçerken kalyonlardan birinin direği kırıldı. Bunun üzerine …

Read More »

Çağ Kavramı

ÇAĞ Tarihsel süreci temelinden sarsan olaylar arasındaki zamana denir. Tarihsel süreci çağlara ayırmanın amacı olayların daha kolay incelenmesini sağlamaktadır. Tarih öncesi dönemlerin çağlara ayrılmasında, kullanılan araç ve gerecin cinsi belirleyici iken, tarihi dönemlerin çağlara ayrılmasında önemli siyasi ve sosyal olaylar belirleyici olmuştur. Örnek:Yontma Taş Dönemi, Bakır Devri gibi tarih öncesi dönemlerde taşın yontularak ilkel aletler yapılması ya da bakırın kullanılması …

Read More »