B

Tarih sözlüğü tarih ansiklopedisi b harfi

BAHRİYE NEZÂRETİ

BAHRİYE NEZÂRETİ 17 Mart 1867 tarihinde kaptanpaşalık teşkilâtının yerini alan müessese. 1839’da Tanzimat’ın ilânından sonra bahriyede girişilen ıslahat hareketleri içinde Bahriye Meclisi’nin kuruluşunun ardından yapılan en önemli re form, Osmanlı devlet teşkilâtında uzun bir geçmişi olan kaptanpaşalık müessesesinin lağvedilerek yerine Bahriye Nezâreti’nin kurulmasıdır. Ancak 1867’de kurulan bu nezâretle 1804 yılında teşkil edilen Umûr-ı Bahriyye Nezâreti’ni birbirine karıştırmamak gerekir. Çünkü 1804’te …

Devamını Okuyun »

BAHÂÎLİK

BAHÂÎLİK İran’da Mirza Hüseyin Ali Nûri (ö. 1309/1892) tarafından kurulan ve görüşleri itibariyle İslâm kültürüne dayanmakla beraber İslâm dairesinden çıkmış bulunan bir mezhep. Bahâîliğin tarihi, İsnâaşeriyye fırkası içinde doğan ve Şeyhiyye diye adlandırılan tasavvufî hareketin mahsulü sayılan Bâbîlik ile başlar. Bâbîliğin kurucusu Mirza Ali Muhammed, 1 Muharrem 1235 (20 Ekim 1819) tarihinde Şiraz’da doğdu. Küçük yaşta babasının ölümü üzerine tüccar …

Devamını Okuyun »

BELISAR

BELISAR   Doğu Roma İmparatorluğu’nun tanınmış bir generali (494-565).   İmparator Jutinianus tarafından ordu komutanlığına getirildi. İranlılara karşı başarı sağladıysa da ikinci savaşta yenilgiye uğradı. Nika ayaklanmasını çok kan dökerek bastırdı (532). İmparatoru güç durumdan kurtardı. Vandal krallığını yıkarak Kuzey Afrika’yı imparatorluğa kattı (533). Bundan sonra İtalya’daki Ostrogotlar üzerine gönderildi. Sicilya adasını, Napoli ve Roma’yı aldı. Ostrogotlar saldırıya geçerek Roma’yı …

Devamını Okuyun »

Belgrad Antlaşmaları

BELGRAD ANTLAŞMALARI   Osmanlı devletiyle Avusturya ve Osmanlı devletiyle Rusya arasında yapılan ikili antlaşmalar (1739).   Rusya ile Avusturya, Osmanlılara karşı aralarında gizli bir anlaşma yapmışlardı. Her iki devletin de Türk topraklan üzerinde gözleri vardı. Ruslar, Kırım’ı almak, Karadeniz’e inmek ve Balkan milletlerinin koruyucusu olarak onlara söz geçirmek istiyorlardı. Avusturyalılar da Sırbistan’a, Bosna ve Hersek’e yerleşmek amacını güdüyorlardı. Osmanlılar, bu …

Devamını Okuyun »

Belgrad

BELGRAD Eskiden Yugoslavya’nın, günümüzde Sırbistan-Karadağ Federasyonu’nun başkenti. Ak kale anlamındadır. Macar çukurovasının güneydoğu köşesinde Sava ırmağının Tuna’ya döküldüğü yerde ve ana bölümü iki ırmak arasındadır. Belgrad, İstanbul’dan ve Edirne’den gelen, Meriç ve Morava vadilerini izleyen Filibe, Sofya ve Niş şehirlerinden geçen tarihsel yol ile Vardar ve Morava vadilerini izleyerek Selânik’ten gelen ve Orta Avrupa’ya uzanan yolların kavşağındadır. Balkan yarımadasına kuzeyden, …

Devamını Okuyun »

Belge

BELGE Bir durumu doğru olarak belirtecek veya kanıt olarak kullanılabilecek güvenilir yazılı bilgi.

Devamını Okuyun »

Beldibi Mağarası

BELDİBİ MAĞARASI Antalya körfezinin batı kıyısı yakınında, Tarihöncesinin önemli bir yerleşme yeridir. Burada yapılan araştırmalarda, Anadolu’nun en eski boyanmamış toprak kaplan ele geçmiştir. Keçi ve bazı hayvan figürleri de ilgi çekicidir.

Devamını Okuyun »

Belbaşı

BELBAŞI Antalya körfezinin batı kıyısında, Tarihöncesinde insanların yararlandığı kaya sığınağının bulunduğu yer. Bir karayolu tünelinin güney ağına çok yakındır. Burada yapılan araştırmalarda, çakmak taşından yapılmış çeşitli araçlar bulunmuştur. Bunlar, Eskitaş Çağıyla ilgilidir. Ayrıca birkaç küçük kaya resmi de vardır. Bu sığmak, aşınmalar sonucu olarak çökmüş ve ilk biçimini yitirmiş görülmektedir.

Devamını Okuyun »

BEKTAŞİLİK

BEKTAŞİLİK   on iki tarikattan biri.   Bütünüyle batini olan bir tarikattır. XIII. yüzyılda Anadolu’ya gelen Hacı Bektaş Veli tarafından kurulduğu kabul edilir. Hacı Bektaş Veli, Anadolu Selçuklu devletine karşı ayaklanan Baba İs-hak’ın halifelerindendi. O, bu ayaklanmanın bastırılmasından sonra dağılan babaîleri çevresinde topladı ve yeni bir tarikatın kurulmasına çalıştı. Kendisine bağlananlara Bektaşîler denildi. İlk Bektaşîlerin Alevîlere ve Ahilere yakın olduğu …

Devamını Okuyun »

Ludwig Van BEETHOVEN

BEETHOVEN Ludwig Van   Alman klasik müzik bestecisi (1770-1827).   Müzikçi yetiştiren bir ailenin çocuğudur. Almanya’nın Bonn şehrinde doğdu. Küçük yaşta müzik çalışmalarına başladı. Piyano ve keman çalmayı öğrendi. Beste yapmada ilk bilgileri edindi. Ünlü bestecilerin sanatını inceledi. Gösterdiği başarıdan dolayı Köln başpiskoposu tarafından Mozart ile çalışmak üzere Viyana’ya gönderildi (1787). Fakat burada çok kalamadı. Annesinin hastalığı nedeniyle Bonn’a döndü. …

Devamını Okuyun »