Ana Sayfa / Tarih Dersi Sınav Soru Havuzu

Tarih Dersi Sınav Soru Havuzu

Tarih Dersi Soruları Testleri

Tarih Dersleri Bilgi Test V

Tarih Dersleri Bilgi Test V 1.Osmanlı Devleti’nde para aşağıda verilen hangi padişah döneminde bastırılmıştır? A)Osman B) Orhan C) I. Mehmet D) I. Murat E) Fatih 2. Osmanlı Devleti’nin ilk veziri aşağıdakilerden hangisidir? A) Süleyman Paşa B) Sokullu Mehmet Paşa C) Alaaddin Paşa D) Çandarlı Halil Paşa E) Mithad Paşa 3. ● Vakıf ● Divan ● Düzenli ordu Yukarıda verilenler ilk …

Devamını Okuyun »

Tarih Dersleri Karma Bilgi Test I

Tarih Dersleri Karma Bilgi Test I 1.Osmanlı haklı halkı aşağıda verilenlerin hangisi ile ilk kez yönetime katılmıştır? A)Meşrutiyet B)Sened-i İttifak C)Islahat Fermanı D)Tanzimat Fermanı E)Mecelle 2.Osmanlı Devleti’nde ilk defa hangi olayla parlamenter sisteme geçilmiştir? A)Islahat Fermanıyla B)Mecelleyle C)Meşrutiyetle DTanzimat Fermanıyla E)Sened-İttifakla 3.Türk tarihinin ilk yazılı anayasası aşağıdakilerden hangisidir? A)Kanun-i Esasi B)Kanunname-i Ali Osman C)Teşkilat-ı Esasi D)Ahkam-ı Esasi E) Mecelle 4.Türk …

Devamını Okuyun »

Tarih Genel Tarama Testi

Tarih Genel Tarama Testi 1. Kurtuluş Savaşı’nda Düzenli Ordu’ya geçilmesi; I. Kuva-yı Milliye’nin görevinin sona ermesine II. Kuva-yı Milliye’nin başarılarının artmasına III. Bazı Kuva-yı Milliye komutanlarının TBMM otoritesine girmesine durumlarından hangilerine zemin hazırladığı söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III   D) I ve III E) I, II ve III 2. Kuva-yı Milliye’den Düzenli Ordu’ya geçiş aşamalarında; I. …

Devamını Okuyun »

Tarih YGS Denemesi

YGS TARİH DENEME 1     46) Sosyal bir bilim olan tarihin yöntemi gözlem ve deneylere, laboratuar ölçümlerine, kurallara dayanan tabii bilimlerden farklıdır. Tarihi olaylarda sonuca ulaşmak geçmişten kalan kalıntılar, belgeler ve kaynakların incelenmesiyle mümkündür. Yukarıda tarih biliminin hangi özelliği vurgulanmaktadır?   A) Tabi bilimlerden üstün sayılabilecek yönlerinin olduğu B) Tarihi olayların günümüz koşullarında incelenmesi gerektiği C) İncelediği olayların tekrar …

Devamını Okuyun »

YGS LYS Tarih Konu Kavrama Testleri | Körfez Yayınları | 52 Adet Tarih Testi | 104 Sayfa | PDF | İndir

YGS LYS Tarih Konu Kavrama Testleri | Körfez Yayınları | 52 Adet Tarih Testi | 104 Sayfa | PDF | İndir   İndir

Devamını Okuyun »