Ana Sayfa / Tarih 9 Dersi / Göç ve Yerleşme–Türkiye Tarihi Ders Notları

Göç ve Yerleşme–Türkiye Tarihi Ders Notları

Göç ve Yerleşme–Türkiye Tarihi Konu Anlatımı Ders Notları

Türkiye Tarihi

TÜRKİYE TARİHİ TÜRKİYE TARİHİ NEDİR? Malazgirt meydan muharebesinden başlayarak gü­nümüze kadar gelen dönemdir. Bu dönem içinde Ana­dolu Selçuklu, Beylikler, Osmanlı Tarihi ve T.C. Tarihi yer almaktadır.   ANADOLU’DA İLK TÜRK BEYLİKLERİ  Malazgirt savaşından sonra Büyük Selçukluya bağlı komutanlar, Anadolunun fethine girişmişlerdir. Bu sü­reçte aşağıdaki beylikler kurulmuştur. 1.MENGÜCEKLER: Erzincan, Divriği ve Kemah dolay­larında egemenlik kurmuştur. I. Alaaddin Keykubat bu beyliğe son …

Devamını Okuyun »

Ortaçağda Avrupa

ORTAÇAĞDA AVRUPA KAVİMLER GÖÇÜ (375):   Balamir yönetimindeki Kuzey Hunlar, doğu Avrupa­daki Gotlar adı verilen kavimleri yenil­giye uğrattı­lar. Bu­nun üzerine bu kavimler Roma toprak­larına doğru göç ettiler. Bu göç dalgası diğer kavimlerin yerlerin­den ayrıl­malarına neden oldu. Bu göç hareket­lerinin so­nuçları şunlardır: 1.Roma İmparatorluğu Batı Roma ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrıldı (395). Daha sonra Batı Roma yıkıldı (476). 2.Batı Roma …

Devamını Okuyun »

Anadolu Beylikleri Konu Özeti Ders Notu

ANADOLU BEYLİKLERİ Anadolu Selçuklu devletinde merkezi otoritenin zayıflamasıyla Selçuklu beyleri bağımsızlıklarını ilan ettiler. Karamanoğulları (1256-1487) Kurucusu: Kerimuddin Karaman Bey Kurulduğu Yer: Konya, Karaman ve Ermenek Osmanlı Devleti ile ilişkileri: Osmanlılar ile ilk mücadeleleri l. Murat zamanında başladı. 1398’de Yıldırım Beyazıt tarafından son verildi. Ankara savaşından sonra yeniden bağımsızlıklarına kavuştular. 1487’de ll. Beyazıd tarafından Osmanlı Devletine bağlandı. Genel Özellikleri En güçlü …

Devamını Okuyun »

Türkiye Tarihi Ders Notu Konu Özeti

TÜRKİYE TARİHİ   Anadolu’yu ebedi bir Türk vatanı haline getirenler Oğuz Türkleridir. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulmasından Malazgirt Zaferi’ne kadar geçen süre içinde, Anadolu’da Bizans’ın gücünü kırmaya yönelik akınlar yapıldı. Tuğrul Bey, Oğuzların Müslüman ülkeleri rahatsız etmelerini önlemek için, onları sistemli bir biçimde Anadolu’ya yerleştirdi. Böylece, hem İslamiyet’in koruyucusu sıfatıyla hareket ediyor, hem de Oğuzların yeni bir yurt edinmesini sağlıyordu. İbrahim …

Devamını Okuyun »

Ortaçağda Avrupa Ders Notu Konu Özeti

ORTAÇAĞ’DA AVRUPA    FEODALİTE (DEREBEYLİK) Ortaçağ Avrupası’nın siyasi düzeni feodaliteye dayanır. Kavimler Göçü’yle sarsılan İlkçağ’ın köleci düzeni yerini feodal beyliklere bırakmıştı. Feodalite rejiminde toprak sahiplerine senyör veya süzeren, bu topraklarda çalışarak hayatını sürdürenlere ise serf veya vassal Bu, İlkçağ’ın köleleri yerine oluşan yeni bir sosyal sınıftı. Zira, feodalitenin de temeli eşitsizliğe dayanmaktaydı. Köylülerin hukuki hakları yoktu. Her senyörün kendi bölgesinde …

Devamını Okuyun »

Yakındoğu ve Asya’da Kurulan Diğer Devletler

YAKINDOĞU VE ASYADA KURULAN DİĞER DEVLETLER TOLUNOĞULLARI (868-905) Abbasi ordusunda görevli Türk komutanlarından Tolun’un (Tulun) oğlu Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır’da kurulan ilk Türk devletidir. Eski Kahire (Fustat) şehrini yeniden kurmuştur. Tarımı ve maliyeyi düzeltmiş, refahı arttırarak, hastaların ücretsiz muayene olduğu bir hastane yaptırmıştır. En önemli mimari eser Tolunoğlu Camisi’dir. –    Arap topraklarında kurulan ilk Türk-İslam devletidir. Tolunoğulları Devletinde yönetici kesim …

Devamını Okuyun »

Anadolu Selçuklu Beylikleri Dönemi

ANADOLU SELÇUKLU BEYLİKLERİ DÖNEMİ 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti otoritesini büyük ölçüde kaybetti. Gittikçe artan Moğol baskısı ise Türkmen aşiretlerinin Batı, Kuzey ve Güney Anadolu’ya yığılmalarına neden oldu. Haçlı Seferleri sırasında Bizans’a bırakılan Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz’in her tarafı, Türkmenler tarafından yeniden ele geçirildi. Başlarındaki beylerin yönetiminde fethettikleri bölgelere yerleşmeye başlayan Türkmenler, görünüşte Selçuklulara ve …

Devamını Okuyun »

Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yıkılış Dönemi

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN YIKILIŞ DÖNEMİ KÖSEDAĞ SAVAŞI (1243) NEDENİ: Moğolların Anadolu’yu ele geçirmek istemesi, bu amaçla Erzurum’u ele geçirip yağmalamaları. II. Gıyaseddin Moğollar üzerine yürüdü, ancak Kösedağ Ovası’nda Moğollar ile yaptığı savaşı kaybetti.   SONUÇLARI: Trabzon Rum İmparatorluğu başta olmak üzere Selçuklulara bağlı bulanan diğer Anadolu beylikleri bağlarını kestiler, Anadolu Türk birliği bozulmuştur. Savaş, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılma süresince girmesine …

Devamını Okuyun »

Türkiye Selçuklu Devleti’nin Dağılma Dönemi

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NİN DAĞILMA DÖNEMİ II. GIYASEDDİN KEYHÜSREV (1237-1246) DAĞILMA NEDENLERİ: II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in babası gibi yetenekli bir sultan olmaması, Veziri Sadettin Köpek'in etkisiyle önemli devlet adamlarını öldürtmesi ya da görevden uzaklaştırması. Yaklaşan Moğol tehlikesine karşı önlemler alınmaması. Harzemşahların küstürülmesi sonucunda doğu Anadolu bölgesini terk ederek güneye inmeleri, doğu sınırlarının zayıflaması. Türkmenler üzerinde baskı kurulması sonucu sosyal ve ekonomik nedenlerle …

Devamını Okuyun »

Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yükselme Dönemi

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN YÜKSELME DÖNEMİ I. KILIÇASLAN (1092-1107) Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın ölümü üzerine serbest kalarak Anadolu’ya gelmiş ve tahtı ele geçirmiş, çözülmeye başlayan devlet örgütlenmesini güçlendirmiştir. üyük Selçuklulara karşı güçlü bir ordu kurmak amacıyla ittifaklara yöneldi (Büyük Selçukluların taht kavgalarından yararlanıp, tahtı ele geçirmek amacıyla). İzmir Beyi Çaka Bey’in kızıyla evlendi, Malatya kuşatmasını gündeme getirdi. Malatya kuşatması öncesi sorunlar …

Devamını Okuyun »