Ana Sayfa / Tarih 9 Dersi / 1.Ünite:Tarih ve Zaman Ünitesi

1.Ünite:Tarih ve Zaman Ünitesi

TARİH 9 1.ÜNİTE : 1.ÜNİTE: TARİH VE ZAMAN

Tarihin Yararlandığı Bilim Dalları

Tarihin Yararlandığı Bilim Dalları Coğrafya: Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bir bilim dalı olan coğrafya; olayların geçtiği yerin tespiti, toplumsal faaliyetlerde iklim şartlarının etkisi gibi konularda tarihe yardımcı olur.     Arkeoloji: Kazı bilimi olarak da adlandırılan arkeoloji; yerin ve suların altında kalan kalıntıların ortaya çıkarılmasını sağlar. Özellikle yazının icat edilmediği dönemlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı olur.     …

Devamını Okuyun »

Tarih biliminin konusu slaytı

Slaytı indirmek için tıklayın https://yadi.sk/d/rnZOR90iSZoJrA

Devamını Okuyun »

Tarihin Yardımcı İlimleri

Burada zikredeceğimiz ilimler, kuruluş olarak yenidirler. Bunlar yakın vakitlere kadar tarihin içindeydi; Daha sonraları kendi başlarını birer ilim dalı olmuşlardır. Zikredilen ilimler evvelce her tarihçinin yapmaya, bilmeye mecbur olduğu ilimlerdi.Tabiatıyla tarihten ayrıldık sonra tarihin metotlarını terk ederek hususî metotlarına sahip olmuşlardır. A) Filoloji:Lisan olup, bununla uğraşana filolog denir, Bunun da başlı başına vazifesi ve problemleri vardır: Bunlardan ilki, ana dili …

Devamını Okuyun »

TARİHİN YARDIMCI BİLİM DALLARI

TARİHİN YARDIMCI BİLİM DALLARI Tarih karşılaştığı problemleri çözme ve geliştirmede mutlaka başka bilim dallarından da yardım almaktadır. Tarihe yardımcı olan bilim dallarının başlıcaları şunlardır: Coğrafya: Tarihi olayların yerinin belirlenmesinde, olayın olduğu coğrafyanın iklim, bitki örtüsü, arazi yapısının olay üzerindeki etkisinin bilinmesinde coğrafyadan yararlanılır. Örnek: Kalabalık Çin ordularına karşı Türkler kale savunması yerine vurkaç taktiğini tercih etmiştir. Örnek: Bedir Savaşı’nda Müslümanlar dağı arkasına alıp …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimine Giriş Yönerge

Tarih Bilimine Giriş Yönergeler Sosyal bilimlerin her biri birey ve toplumla ilgili bir konuyu incelediği için, tarihçi bu bilimlerden yararlanarak kaynaklarını zenginleştirmelidir. Bu nedenle, Tarih bilimi filoloji, antropoloji, arkeoloji ve sosyoloji gibi bilimlerden yararlanmak zorundadır. Kronolojik, coğrafi veya analitik tarih araştırmalarının her biri insanlık tarihinin sadece bir yönünü aydınlatır. Bu nedenle, hiçbir araştırma tek başına insanlığın tarihini bir bütün halinde …

Devamını Okuyun »

Yüzyıl Kavramı

YÜZYIL KAVRAMI   100 yıllık zamana asır veya yüzyıl denir. Tarihi olayların zamanı belirtilirken takvimlerin başlangıcı esas alınarak önce ya da sonra kelime­leri kullanılır. Miladi takvime göre Hz. İsa’nın doğumu 0 kabul edilmiş ve önceki tarihler M.Ö (Milattan Önce), sonraki tarihler M.S. (Milattan Sonra) olarak adlandırılmıştır. Milattan sonraki tarihler günümüze doğru artarak gelirken, milattan önceki tarihler günümüzden artarak uzaklaşır. Uzun …

Devamını Okuyun »

Zamanın Belirginliği

ZAMANIN BELİRGİNLİĞİ İncelenen olayların tarihi binyıl, yüzyıl ya da yıl olarak saptanır. Eğer yıl verilmemişse, o olayın tarihi belirgin değildir. Yılı belli olmayan olayın ayı, günü hatta saati bile verilse o olayın zamanı belirgin olmaz. Tarihlerde aranılacak sıra; yıl (sırasıyla yıl, yüzyıl, binyıl), ay, gün ve varsa saattir.   Cumhuriyet 1923’te ilen edildi. Kırım Savaşı XIX. yüzyılda yapıldı. İlk yazı …

Devamını Okuyun »

Takvim Bilgisi

TAKVİM BİLGİSİ TAKVİMLERİN OLUŞUMU Zaman: Genel olarak olay ve olguların geçtiği, geçmekte olduğu ve geçeceği süreye denir. Takvim, zaman ölçü birimidir. Takvim; zamanı, Dünya ve Ay’ın hareketlerine göre gün, ay, hafta, yıl gibi belirli bölümlere ayırma sistemidir. Zaman ölçü birimleri olarak astronomik olaylar (yıl- ay – gün) temel alınmıştır.   NOT: İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak Güneşi ve Ay’ı …

Devamını Okuyun »

Tarih İle Yazı Arasındaki İlişki

TARİH İLE YAZI ARASINDAKİ İLİŞKİ Tarih YAZI ile başlar. Yazıdan önceki devirler hakkında sağlıklı bilgi edinmek zor olduğundan, bu dönemlere “Tarih Öncesi Devirler= Prehistorik Devirler” veya “Karanlık Çağlar” denir. YAZI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER Toplumlar ilk olarak resim yazısı kullanmışlardır. İlk yazıyı Sümerler bulmuştur. Bu yazı çivi yazısı olup kil tabletler üzerine yazılmıştır. Daha sonra Mısır Uygarlığı ise resim yazısını …

Devamını Okuyun »

Tarihe Yardımcı Bilimler

TARİHE YARDIMCI BİLİMLER Tarih, insan faaliyetlerini incelerken diğer fen ve sosyal bilimlerle işbirliği yapar. Her bilim gibi tarih da diğer bilimlerden yardım almak zorundadır. Ancak tarihte yer ve zaman kavramının vazgeçilmez olması, yardımcı bilimlerden Coğrafya ve Kronolojiyi daha öncelikli konuma getirmiştir.   COĞRAFYA: Yer ve İklim bilimidir. Tarihi olayların geçtiği yere coğrafi çevre denir. Bu unsur belirlenirken de coğrafya biliminden …

Devamını Okuyun »