Home / Tarih 9 Dersi : Kadîm Dünyada İnsan / Tarih 9 Sınav - Soru Havuzu / Tarih 9 Dersi Testleri / Güç ve Yönetim–Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi Soruları Testleri

Güç ve Yönetim–Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi Soruları Testleri

Güç ve Yönetim–Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi Soruları

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Konu Kavrama Testi ve Cevapları – 2

Tarih 9 Testler

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Konu Kavrama Testi ve Cevapları – 2 1- Hindistan’daki “kast sistemi”, hür, eşit ve kaynaşmış bir toplumun oluşmasını önlemiştir. Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Kast sisteminde, değişik toplum kesimleri farklı haklara sahiptir B) Sosyal sınıf farkları, toplumda ortak bir kültü-rün oluşmasını önlemiştir C) Kast sisteminin temeli toplumsal eşitsizliğe dayanır D) Köleci toplum …

Read More »

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Konu Kavrama Testi ve Cevapları

Tarih 9 Testler

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Konu Kavrama Testi ve Cevapları 1- Yunan şehir devletlerinde, zamanla güçlenen tüccar, sanayici, gemici ve sanatkarlardan olu-şan bir orta sınıf meydana geldi. Bunlar, köylü-lerle birleşerek aristokratlara karşı mücadele et-tiler ve Halk Meclisi’nin açılmasını sağladılar. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biridir? A) Aristokratik hükümetlerin yerine mutlak mo-narşilerin kurulması B) Toplumda var olan sosyal sınıfların ortadan kalkması …

Read More »

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları – 3

Tarih 9 Testler

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları – 3 1- Hindistan’daki “kast sistemi”, hür, eşit ve kaynaşmış bir toplumun oluşmasını önlemiştir. Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Kast sisteminde, değişik toplum kesimleri farklı haklara sahiptir B) Sosyal sınıf farkları, toplumda ortak bir kültürün oluşmasını önlemiştir C) Kast sisteminin temeli toplumsal eşitsizliğe dayanır D) Köleci toplum anlayışı Hindistan’dan diğer …

Read More »

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları -2

Tarih 9 Testler

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları -2   1- Yunan şehir devletlerinde, zamanla güçlenen tüccar, sanayici, gemici ve sanatkarlardan oluşan bir orta sınıf meydana geldi. Bunlar, köylülerle birleşerek aristokratlara karşı mücadele ettiler ve Halk Meclisi’nin açılmasını sağladılar. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biridir? A) Aristokratik hükümetlerin yerine mutlak monarşilerin kurulması B) Toplumda var olan sosyal sınıfların ortadan kalkması C) …

Read More »

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları -1

Tarih 9 Testler

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları -1 1- İlkçağ’da Mezopotamya krallarından; • Urukagina, ilk kanunu çıkararak baskı ve zulme son verdiğini ilan etmiştir. • Ur-Namnu, haksızlığı, hırsızlığı, büyücülüğü ve askerlikten kaçmayı yasaklamıştır. • Hammurabi, kişi ve toplum hukukunu birbirinden ayırarak, eski kanunları sistemli bir bütün haline ge-tirmiştir. Bu bilgilere dayanarak; l. Mezopotamya kralları hukuk devletinin başlamasına öncülük etmişlerdir, ll. …

Read More »

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi Testi İndir 3

Tarih 9 Testler

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi Testi İndir 3 Size özel öneriler: İlk Çağ Uygarlıkları Testleri – Cevap Anahtarlı İndir İlk çağ uygarlıkları testi | İndir | Word | Cevap Anahtarlı Uygarlığın Doğuşu Test – 3 Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi Test – Test 4 İlkçağ Uygarlıkları Testi Soruları ve Cevapları İlk Çağ Uygarlıkları Testi ve Cevapları İlkçağ Uygarlıkları …

Read More »

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testi İndir 2

Tarih Sınıfı

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testi İndir 2   word belgesi cevap anahtarlı   Size özel öneriler: İlk Çağ Uygarlıkları Testleri – Cevap Anahtarlı İndir İlk çağ uygarlıkları testi | İndir | Word | Cevap Anahtarlı Uygarlığın Doğuşu Test – 3 Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi Test – Test 4 İlkçağ Uygarlıkları Testi Soruları ve Cevapları İlk Çağ Uygarlıkları …

Read More »

İlkçağ Uygarlıkları Testi Word Belgesi İndir

Tarih Sınıfı

İlkçağ Uygarlıkları Testi Word Belgesi İndir Size özel öneriler: İlk Çağ Uygarlıkları Testleri – Cevap Anahtarlı İndir İlk çağ uygarlıkları testi | İndir | Word | Cevap Anahtarlı Uygarlığın Doğuşu Test – 3 Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi Test – Test 4 İlkçağ Uygarlıkları Testi Soruları ve Cevapları İlk Çağ Uygarlıkları Testi ve Cevapları

Read More »

İlk Çağ Uygarlıkları Testi ve Cevapları

Tarih 9 Testler

İlkçağ Uygarlıkları Testi Ders : Tarih 9 Ünite : Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi  Test Çözümü Konu : İlkçağ Uygarlıkları Testi   İLKÇAĞ UYGARLIKLARI – II 1. Makedonya Kralı Büyük İskender, Persler üzerine yaptığı Asya Seferi'yle; – Pers İmparatorluğu'nu yıkmıştır. – Mısır, Anadolu, Mezopotamya ve iran'ı ele geçirmiştir. – Kendi adıyla anılan birçok şehir kurmuştur. Buna göre, Büyük İskender …

Read More »

İlkçağ Uygarlıkları Testi Soruları ve Cevapları

Tarih 9 Testler

İlkçağ Uygarlıkları Testi Ders : Tarih 9 Ünite : Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi  Test Çözümü Konu : İlkçağ Uygarlıkları Testi   1. – Sümerler, site devletlerinde yaşamışlardır. – Anadolu, Suriye ve Mısır'ı hakimiyetlerine alan Persler, ülkelerini merkezden atadıkları valiler aracılığıyla yönetmişlerdir. Yalnız bu bilgilere göre; I. Sümerler siyasi birlikten yoksundur. II. ilkçağ'da, her bölgede merkezi krallıklar hüküm sürmüştür. …

Read More »