Ana Sayfa / Tarih 9 Dersi : Kadîm Dünyada İnsan / Tarih 9 Sınav - Soru Havuzu / Tarih 9 Dersi Testleri / Göç ve Yerleşme–Türkiye Tarihi Ünitesi Soruları Testleri

Göç ve Yerleşme–Türkiye Tarihi Ünitesi Soruları Testleri

Göç ve Yerleşme–Türkiye Tarihi Ünitesi Soruları

Türkiye Tarihi Ünitesi Testi – 2

1. I.             Moğolların batıya yürüyüşü II.            Malazgirt Savaşı III.          Türkçe’nin resmi dil ilan edilmesi IV.          Safevi Devleti’nin kurulması V.           Anadolu’da Türk Beyliklerinin kurulması Yukarıdakilerden hangilerinin, Orta Asya’dan Anadolu’ya olan Türk göçlerinin yoğunlaşmasında olumlu etki yaptığı savunulabilir ? A)   I ve II              B)  II ve V           C)  III ve IV D)  I, II ve IV E)  II, III ve V …

Devamını Okuyun »

Türkiye Tarihi Testi – 1

1.            Ortaçağda devletlerin yönetimlerinde dinsel kurallar egemendi. Bu yüzden, farklı inançtaki toplum ve devletlerarasındaki savaşlar; ekonomik veya siyasi nedenlerden çıksa dahi dinsel bir niteliğe dönüşüyordu.  Bunların içinde en önemlisi –öncesi ve sonrası da olmasına rağmen- Haçlı Seferleri diye tarihe geçmiş olan savaşlardır. Yalnızca bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılır ? A)           Günümüzde de, dinsel inançların siyasi ilişkileri etkilediğine B)           Dinsel …

Devamını Okuyun »

Türkiye Tarihi Testi ve Cevapları

Türkiye Tarihi Testi ve Cevapları 1- Türkiye Selçuklularında ikta sistemi askeri teş-kilatın temel dayanağıydı; fakat, taşradaki yöne-ticilerin yetkileri oldukça sınırlı tutulmuş ve bü-yük iktalara yer verilmemişti. Aşağıdakilerden hangisi, bu uygulamanın amaçlarından biri değildir? A) Taşrayı merkezin kontrolünde tutmak B) Merkezi devlet teşkilatını güçlendirmek C) Esnaf loncalarının kurulmasını teşvik etmek D) İkta sahiplerinin güçlenmesini önlemek E) Ülke bütünlüğünü güvenceye almak 2- …

Devamını Okuyun »

Türkiye Tarihi Konu Kavrama Testi ve Cevapları

Türkiye Tarihi Konu Kavrama Testi ve Cevapları 1- Anadolu’ya ilk Türk akınları Hunlara ve Sabirlere kadar geriye gider. Daha sonra, Abbasilerin hizmetine giren Türk komutanlar Anadolu’da Bizans’a karşı mücadele etmişlerdir. Anadolu’yu bir Türk vatanı haline getirme amacına yönelik asıl çalışmalar ise Oğuzlar tarafından yapılmıştır.      Aşağıdakilerden hangisi, bu ifadelerden çıkarılabilecek bir yargı değildir? A) Hun ve Sabir akınları Anadolu’ya kesin …

Devamını Okuyun »

Ortaçağda Avrupa Konu Kavrama Testi ve Cevapları

Ortaçağda Avrupa Konu Kavrama Testleri 1- Kavimler Göçü’nün bazı sonuçları şunlardır: • Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. • Batı Roma imparatorluğu yıkıldı. • Roma topraklarında feodal beylikler kuruldu. • Germenler arasında Hristiyanlık yayıldı. • Hunlar Balkanlar’da egemenlik kurdular. Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? A) Avrupa’da derebeyliğin güç kazandığı B) Hunların Avrupa siyasetine etki ettiği C) Kilisenin etki alanının genişlediği …

Devamını Okuyun »

Orta Çağda Avrupa Konu Testi ve Cevapları

ORTAÇAĞDA  AVRUPA  KONU TESTİ VE CEVAPLARI   Soru 1.     Aşağıdakilerden hangisi Avrupa kültürünün temelinde yer alan, Asya uygarlıklarından aldığı bir kültürel özellik değildir?         A) Sanat                       B) Din                    C) Yazı                     D) Askeri sistem              E) Avrupa adı         Soru 2.   Ön Asya ve Avrupa arasında etkileşimi sağlayan özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Batı’ya yapılan göçlerin …

Devamını Okuyun »

Türkiye Tarihi Konu Tarama Testi – 1

TÜRKİYE TARİHİ KONU TARAMA TESTİ – 1   1. Ortaçağda devletlerin yönetimlerinde dinsel kurallar egemendi. Bu yüzden, farklı inançtaki toplum ve devletler arasındaki savaşlar; ekonomik veya siyasi nedenlerden çıksa dahi dinsel bir niteliğe dönüşüyordu. Bunların içinde en önemlisi –öncesi ve sonrası da olmasına rağmen- Haçlı Seferleri diye tarihe geçmiş olan savaşlardır. Yalnızca bu bilgilere bakılarak aşağıda-kilerden hangisine ulaşılır ? A) …

Devamını Okuyun »
Free WordPress Themes