Home / Tarih 9 Dersi : Kadîm Dünyada İnsan / Tarih 9 Sınav - Soru Havuzu / Tarih 9 Dersi Testleri / Tarih ve Tarih Okuryazarlığı-Tarih Bilimi Ünitesi Soruları – Testleri

Tarih ve Tarih Okuryazarlığı-Tarih Bilimi Ünitesi Soruları – Testleri

Tarih ve Tarih Okuryazarlığı–Tarih Bilimi Ünitesi Soruları

Tarih Bilimine Giriş Testi ve Cevapları

Tarih 9 Testler

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TESTİ   1.    Tarihi bir çevrede yapılan kazı çalışmaları sırasında paleografya uzmanlarına da ihtiyaç duyulması; I.       Bölgedeki toplumsal yaşamın tarih öncesi devirler­le snırlı olduğu II.      Başka topluluklarla ilişki kurulduğu III. Tarih devirlerine geçildiği yargılarından hangilerini doğrular? A) Yalnız I             B) Yalnız III            C) Yalnız III  D) II ve III           E) I, II ve III   2.    Tarihi …

Read More »

Tarih Bilimi Ünitesi Ölçme Değerlendirme

Tarih 9 Testler

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlık alanındaki ilerlemelerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalına tarih denir. Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliği yer almamıştır? A) Belgelerden yararlanması B) Eski devirleri ele alması C) Olayların tahlilini yapması D) Olayların geçtiği yeri ve zamanı belirtmesi E) Kronolojiye …

Read More »

Tarih Bilimine Giriş Konu Kavrama Testi ve Cevapları – 2

Tarih 9 Testler

1- Tarihe yardımcı olan bilimlerden bazıları ve inceledikleri alanlar şunlardır: I. Arkeoloji, tarih öncesi dönemden kalma bulguları inceler, II. Etnoloji, eski toplumların örf, adet ve geleneklerini inceler. III. Diplomatik, resmi belgeleri inceler. IV. Paleografya, eski yazıları inceler. V. Antropoloji, insan ırklarının kültürel ve fiziki yapılarını inceler. Bu bilgilere göre, Osmanlı tarihini inceleyen bir tarihçi en çok yukarıdaki bilim dallarından hangisin-den …

Read More »

Tarih Bilimine Giriş Konu Kavrama Testleri ve Cevapları – 1

Tarih 9 Testler

Tarih Bilimine Giriş Konu Kavrama Testleri ve Cevapları – 1 1- Tanım: Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilimdir. Durum: Cilalı Taş Devri’nde, yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış; yiyecekleri saklamak için topraktan çanak çömlek ya-pılmıştır. Yukarıda verilen durumda, …

Read More »

Tarih Bilimine Giriş Testi İndir 4

Tarih Sınıfı

Tarih Bilimine Giriş Testi İndir 4 word belgesi Size özel öneriler: Tarih Bilimi Ünitesi Testi (20 Soru) Tarih Bilimine Giriş Testi ve Cevap Anahtarı İndir 2 Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları – Test 21 Tarih Bilimine Giriş Test Soruları ve Cevap Anahtarı – Test 15 Tarih Bilimine Giriş Test Soruları – Test 14 Tarih Bilimine Giriş Test Soruları – Test …

Read More »

Tarih Bilimine Giriş Testi ve Cevap Anahtarı – İndir 3

Tarih Sınıfı

Tarih Bilimine Giriş Testi ve Cevap Anahtarı İndir 3 word belgesi       Size özel öneriler: Tarih Bilimi Çıkmış LYS Soruları Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları – Test 23 Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları – Test 22 Tarih Bilimine Giriş Test Soruları ve Cevap Anahtarı – Test 15 Tarih Bilimine Giriş Test Soruları – Test 14 Tarih Bilimi Testleri …

Read More »

Tarih Bilimine Giriş Testi ve Cevap Anahtarı İndir 2

Tarih Sınıfı

Tarih Bilimine Giriş Testi ve Cevap Anahtarı İndir 2   word belgesi Size özel öneriler: Tarih Bilimine Giriş Testi ve Cevap Anahtarı İndir 1 Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları – Test 22 Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları – Test 21 Tarih Bilimine Giriş Test Soruları ve Cevap Anahtarı – Test 15 Tarih Bilimine Giriş Test Soruları – Test 14 Tarih …

Read More »

Tarih Bilimine Giriş Testi ve Cevap Anahtarı İndir 1

Tarih Sınıfı

Tarih Bilimine Giriş Testi ve Cevap Anahtarı   Size özel öneriler: Tarih Bilimi Ünitesi Testi (20 Soru) Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları – Test 21 Tarih Bilimine Giriş Test Soruları ve Cevap Anahtarı – Test 15 Tarih Bilimine Giriş Test Soruları – Test 14 Tarih Bilimine Giriş Test Soruları – Test 9 Tarih 9 Dersi Tarih Bilimi Ünitesi Testi – …

Read More »

Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları – Test 23

Tarih 9 Testler

Ders: Tarih 9 Ünite : Tarih Bilimi Konu : Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları ve Cevapları Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları  –  Test 23 1. İnsan toplumlarının ilk bilgi kaynağı tarihtir. Aşağıdakilerden hangisi, tarihe, "bilimlerin temeli" özelliğini kazandırır? A) Pozitif bilim olması B) Tarih bilimindeki bilgi birikimi C) Neden-sonuç ilişkisi D) Sosyal bilimlerden biri olması E) Yardımcı bilimlerden yararlanması   …

Read More »

Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları – Test 22

Tarih 9 Testler

Ders: Tarih 9 Ünite : Tarih Bilimi Konu : Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları ve Cevapları Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları  – Test 22 1. Sümerler'in M.Ö IV. binde yazıyı bulmaları tarih çağlarını başlatırken Anadolu, tarih çağlarına M. Ö II. binde bu böl­geye yazının gelmesiyle girmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilgileri destekler? A) Tarih öncesi devirler kesin sınırlarla birbirinden ayrılamaz. …

Read More »