Ana Sayfa / Tarih 9 Dersi / Tarih 9 Sınav - Soru Havuzu / Tarih 9 Dersi Testleri / 5.Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu Ünitesi Testleri

5.Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu Ünitesi Testleri

Hukuk ve Adalet–İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Soruları Testleri

YGS İlkçağ Uygarlıkları Testi | Test 7 | Cevap Anahtarı | PDF | İndir

YGS İlkçağ Uygarlıkları Testi | Test 7 | Cevap Anahtarı | PDF | İndir  

Devamını Okuyun »

İslam Tarihi Testi

İslam Tarihi Testi

Devamını Okuyun »

İslam Tarihi Ünitesi Testi

İslam Tarihi Ünitesi Testi 1. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılarak, Bizans İmparatorluğu’nun kurulmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Kavimler Göçü B) Haçlı Seferleri C) Papalığın güçlenmesi D) İslamiyet’in yayılması E) Rönesans’ın başlaması 2. Mekke, İslamiyet’ten önce de Arabistan’ın önemli merkezlerinden biriydi. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Panayırların düzenlenmesi B) Kabe’nin bulunduğu şehir olması C) Kabileler arasında mücadeleler bulunması D) Ahiret …

Devamını Okuyun »

İslam Tarihi ve Uygarlığı Konu Kavrama Testi ve Cevapları

İslam Tarihi ve Uygarlığı Konu Kavrama Testi ve Cevapları 1- Hicaz bölgesinin Arap Yarımadası tarihinde oldukça önemli bir rol oynamasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Alışveriş panayırlarının düzenlenmesi B) Komşu ülkelerle ticari faaliyetin canlı olması C) Mekke’deki Kabe’nin kutsal bir merkez ol-ması D) Bölgede siyasi birliğin kurulmuş olması E) Kuzey ile güney arasındaki ticaret yolunun bölgeden geçmesi 2- Arap Yarımadası …

Devamını Okuyun »

İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Genel Tekrar Testi- Test 6

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: İslam Tarihi ve  Uygarlığı Ünitesi Test Çözümü İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Genel Tekrar Testi- Test 6 1.    İslamiyetten önce Arap Yarımadası’nda kurulan Seba, Himyeri, Nebatiler, Gassaniler ve Main devletlerinin hiçbirisi tam olarak Arap Yarımadası’na hakim olmamışlardır. Buna göre Arap Yarımadası’nda;   I.  Kültürel çeşitliliğin olduğu  II.  Cami mimarisinin görülemediği …

Devamını Okuyun »

İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Genel Tekrar Testi- Test 5

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: İslam Tarihi ve  Uygarlığı Ünitesi Test Çözümü İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Genel Tekrar Testi- Test 5 1.    İslamiyet’ten önce Arabistan'da en yaygın olarak görülen din aşağıdakilerden hangisidir? A)  Yahudilik B)  Haniflik C)  Hıristiyanlık D)  Zerdüştlük E)  Putperestlik     2.    İslamiyetten önce Arap Yarımadasında Haram aylarında kabileler birbiriyle mücadelelere …

Devamını Okuyun »

9.Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Testi- Test 4

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: İslam Tarihi ve  Uygarlığı Ünitesi Test Çözümü 9.Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Testi- Test 4 1.    İslamlıktan önce Güney ve Kuzey Arabistan'da pek çok devlet kurulmasına rağmen Kabe'nin bulunduğu Hicaz bölgesinde şehir devletleri hakim olmuştur. Bunlardan Mekke bütün Arapların ziyaret ettiği, panayırların kurulup şiir yarışmalarının yapıldığı ticaret, kültür …

Devamını Okuyun »

İslam Tarihi Testi – Test 3

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: İslam Tarihi ve  Uygarlığı Ünitesi Test Çözümü İslam Tarihi Testi – Test 3 1.    İslamiyet’ten önce Araplar kabileler halinde ve genelde göçebe olarak yaşarlardı. At, koyun, deve sürülerine otlak bulmak amacıyla göç ederlerdi. Her kabilenin kendi bölgesi vardı. Bu bölgeye başka kabileler giremiyordu. Bu yüzden sürekli savaşlar ve kan davaları …

Devamını Okuyun »

İslam Tarihi Testi – Test 2

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: İslam Tarihi ve  Uygarlığı Ünitesi Test Çözümü İslam Tarihi Testi – Test 2 1.    İslamiyet öncesi Arabistan'ın dinsel ekonomik ve siyasal durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)  Bizans ve Sasani baskısının varlığı B)  Göçebe yaşantının yaygın olduğu C)  Siyasal birliğin bulunmadığı D)  Putperestliğin yaygın olduğu E)  Ekonomik hayatın yalnızca tarıma …

Devamını Okuyun »

İslam Tarihi Test – Test 1

İslam Tarihi Test – Test 1 Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu : İslam Tarihi Test (Hz. Muhammed (S.A.V.) Dönemi Testleri) – Test 1   1) İslâmiyet öncesi Arabistan'da şehirlerde yaşayan Araplar iktisadi bakımdan zenginler, orta halliler, fakirler, işçiler ve köleler olmak üzere ayrılıyorlardı. Bu durum; I. Arap olmayanlara yönelik ayrımcılık yapıldığı II. Toplumsal eşitsizliğin olduğu …

Devamını Okuyun »