Home / Tarih 9 Dersi : Kadîm Dünyada İnsan / Tarih 9 Sınav - Soru Havuzu / Tarih 9 Dersi Testleri / Dinler, İnanışlar ve Felsefî Sistemler–İlk Türk Devletleri Ünitesi Soruları Testleri

Dinler, İnanışlar ve Felsefî Sistemler–İlk Türk Devletleri Ünitesi Soruları Testleri

Dinler, İnanışlar ve Felsefî Sistemler–İlk Türk Devletleri Ünitesi Soruları

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TESTİ

tarih_11_soru_test

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TESTİ 1. İslâmiyet’ten önceki Türklerde ölü gömüldükten sonra cenazeye gelen misafirlere ‘ölü aşı’ denilen bir yemek verilirdi. Bu anlayış bugün Anadolu’nun birçok bölgesinde hâlâ görülmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? A) Türklerin ölüye saygı göstermediğine B) Geleneklerin sürdürüldüğüne C) Dinin toplumun anlayışını tamamen değiştirdiğine D) Türk toplumunda yemek kültürünün zengin olduğuna E) …

Read More »

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TEST

Tarih 9 Testler

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TEST 1. – İlk kez Gök tanrı inancını terk etmişlerdir. – İlk kez para bastıran Türk kavmi olmuştur. – İlk kez İstanbul’u kuşatan Türk kavmidir. Yukarıda özellikleri verilen Türk Devletleri, sırayla aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygurlar – Türgişler – Avarlar B) Göktürkler – Uygurlar – Avarlar C) Uygurlar – Türgişler – Bulgarlar D) Avarlar – …

Read More »

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TESTİ

Tarih 9 Testler

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TEST–I 1. – Türk devletleri içinde ilk kez Museviliği benimsediler. – İslâmiyet’ten Önceki Türk Devletleri’nde en geniş sınır¬lara ulaştılar. – Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti oldular. – Türk devletleri içinde ilk kez parayı kullandılar. Türk devletleriyle ilgili olarak verilen yukarıdaki bil¬gilere bakıldığında aşağıdaki devletlerden hangisi-nin herhangi bir özelliğinden bahsedildiği söylenemez? A) Kırgızlar B) …

Read More »

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Testi

Tarih 9 Testler

1. – İlk kez Gök tanrı inancını terk etmişlerdir. – İlk kez para bastıran Türk kavmi olmuştur. – İlk kez İstanbul’u kuşatan Türk kavmidir. Yukarıda özellikleri verilen Türk Devletleri, sırayla aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygurlar – Türgişler – Avarlar B) Göktürkler – Uygurlar – Avarlar C) Uygurlar – Türgişler – Bulgarlar D) Avarlar – Türgişler – Göktürkler E) Bulgarlar – Peçenekler …

Read More »

İlk Türk Devletleri Ünitesi Testi

Tarih 9 Testler

İlk Türk Devletleri Ünitesi Testi Tarih 9 Dersi İlk Türk devletleri ünitesi kazanımlarınızı pekiştirir. 1. Kavimler göçü sonucu Doğu Avrupa’da kurulan savaşçı özellikleri ve disiplinli orduları sayesinde Avrupa’nın siyasi hayatında önemli rol oynayan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygur Devleti B) Asya Hun Devleti C) Avrupa Hun Devleti    D) Kutluk Devleti E) Göktürk Devleti 2. Orta Asya Türk devletleri Çinlilerle sürekli …

Read More »

İlk Türk Devletleri Test

Tarih 9 Testler

İlk Türk Devletleri Test 1. Mani dininin etkisiyle Uygurlar yerleşik hayata geçmişler bilim, kültür ve sanat alanında önemli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Uygurlar hakkında verilen bu bilgilerle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Uygurlarda ticaret ve sanat gelişmiştir. B) Uygurlarda şehircilik gelişmiştir. C) Uygurlarda ordunun savaş tekniği gelişmiştir. D) Uygurlarda sanat faaliyetleri artmıştır. E) Uygur toplumunda bilimsel çalışmalar hız kazanmıştır. 2. Aşağıda verilenlerden …

Read More »

İlk Türk Devletleri Testi

Tarih 9 Testler

İlk Türk Devletleri Testi 1. Uygurlar döneminde her sene Çin başkentine giden heyetler götürdükleri hayvanlarını Çinlilere vererek karşılığında onlardan ipek alıyorlardı. Buna göre; I. Uygurlar ile Çinliler arasında ticaret faaliyetleri gelişmiştir. II. Çinlilerle Uygurlar ticaret ilişkilerinde takas sistemini kullanmışlardır. III. Devletlerin coğrafi konumları uğraş alanlarının belirlenmesinde etkili olmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve …

Read More »

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Testi – 2

Tarih 9 Testler

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Testi – 2 1. Tarihte “Kavimler Göçü” olarak adlandırılan Germen ve Slav Kavimlerinin, Batı ve Orta Avrupa’ya göçü aşağıdaki olayların hangisi üzerinde etkili olmuştur? A) Batı Hunları’nın yıkılışı B) Batı Roma’nın yıkılışı C) Yeni Çağın başlaması D) Avrupalıların Haçlı Seferlerine çıkması E) Roma İmparatorluğu’nun kurulması 2. Türk ordusundaki ilk teşkilatlanma aşağıdaki devletlerden hangisinin zamanında olmuştur? …

Read More »

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Testi

Tarih 9 Testler

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Testi Tarih 9 dersi konularını kavramak için mutlaka çözünüz. 1. Uygurların devlet yönetiminde kendilerinden önceki Türk devletlerine oranla daha köklü bir teşkilat kurmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Savaşçı bir toplum olmaları E) Matbaa ve kağıdı kullanmaları C) Yerleşik hayata geçmeleri D) Çin’in her konuda desteğini almaları E) Göktürklerin merkezinde kurulmaları 2. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk …

Read More »

İlk Türk Devletleri Ünitesi Çalışma Soruları

Tarih 9 Soru Havuzu

İlk Türk Devletleri Ünitesi Çalışma Soruları 1-Türk adının anlamı nedir? 2- Türklerin ilk anayurdu neresidir? 3-Orta Asya doğuda ……………,batıda……………..,kuzeyde……………..,güneyde………….     uzanır. 4-Türklerin ilk anayurdunun sınırlarının kesin olarak çizilememesinin sebepleri nelerdir? 5- Atatürk’ün Türk Milleti hakkındaki düşünceleri nelerdir? 6-Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinin sebepleri nelerdir? 7-Orta Asya Türk göçlerinin sonuçları nelerdir? 8-Orta Asya’nın coğrafi şartları Türklerin yaşamını nasıl etkilemiştir? 9-Orta Asya’da ilk …

Read More »