Ana Sayfa / Tarih 9 Dersi / Tarih 9 Sınav - Soru Havuzu / Tarih 9 Dersi Testleri / 3.Ünite Orta Çağ’da Dünya Ünitesi Testleri

3.Ünite Orta Çağ’da Dünya Ünitesi Testleri

Tarih 9 3.Ünite Orta Çağ’da Dünya Ünitesi Testleri

YGS İlk Türk Devletleri Tarih Testi | Test 10 | PDF | İndir

YGS İlk Türk Devletleri Tarih Testi | Test 10 | PDF | İndir

Devamını Okuyun »

YGS İlk Türk Devletleri Testi | Test 9 | PDF | İndir

YGS İlk Türk Devletleri Testi | Test 9 | PDF | İndir

Devamını Okuyun »

YGS İlk Türk Devletleri Testi | Test 8 | PDF | İndir

YGS İlk Türk Devletleri Testi | Test 8 | PDF İndir

Devamını Okuyun »

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TESTİ

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TESTİ 1. İslâmiyet’ten önceki Türklerde ölü gömüldükten sonra cenazeye gelen misafirlere ‘ölü aşı’ denilen bir yemek verilirdi. Bu anlayış bugün Anadolu’nun birçok bölgesinde hâlâ görülmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? A) Türklerin ölüye saygı göstermediğine B) Geleneklerin sürdürüldüğüne C) Dinin toplumun anlayışını tamamen değiştirdiğine D) Türk toplumunda yemek kültürünün zengin olduğuna E) …

Devamını Okuyun »

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TEST

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TEST 1. – İlk kez Gök tanrı inancını terk etmişlerdir. – İlk kez para bastıran Türk kavmi olmuştur. – İlk kez İstanbul’u kuşatan Türk kavmidir. Yukarıda özellikleri verilen Türk Devletleri, sırayla aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygurlar – Türgişler – Avarlar B) Göktürkler – Uygurlar – Avarlar C) Uygurlar – Türgişler – Bulgarlar D) Avarlar – …

Devamını Okuyun »

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TESTİ

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TEST–I 1. – Türk devletleri içinde ilk kez Museviliği benimsediler. – İslâmiyet’ten Önceki Türk Devletleri’nde en geniş sınır¬lara ulaştılar. – Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti oldular. – Türk devletleri içinde ilk kez parayı kullandılar. Türk devletleriyle ilgili olarak verilen yukarıdaki bil¬gilere bakıldığında aşağıdaki devletlerden hangisi-nin herhangi bir özelliğinden bahsedildiği söylenemez? A) Kırgızlar B) …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Testi

1. – İlk kez Gök tanrı inancını terk etmişlerdir. – İlk kez para bastıran Türk kavmi olmuştur. – İlk kez İstanbul’u kuşatan Türk kavmidir. Yukarıda özellikleri verilen Türk Devletleri, sırayla aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygurlar – Türgişler – Avarlar B) Göktürkler – Uygurlar – Avarlar C) Uygurlar – Türgişler – Bulgarlar D) Avarlar – Türgişler – Göktürkler E) Bulgarlar – Peçenekler …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Ünitesi Testi

İlk Türk Devletleri Ünitesi Testi Tarih 9 Dersi İlk Türk devletleri ünitesi kazanımlarınızı pekiştirir. 1. Kavimler göçü sonucu Doğu Avrupa’da kurulan savaşçı özellikleri ve disiplinli orduları sayesinde Avrupa’nın siyasi hayatında önemli rol oynayan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygur Devleti B) Asya Hun Devleti C) Avrupa Hun Devleti    D) Kutluk Devleti E) Göktürk Devleti 2. Orta Asya Türk devletleri Çinlilerle sürekli …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Test

İlk Türk Devletleri Test 1. Mani dininin etkisiyle Uygurlar yerleşik hayata geçmişler bilim, kültür ve sanat alanında önemli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Uygurlar hakkında verilen bu bilgilerle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Uygurlarda ticaret ve sanat gelişmiştir. B) Uygurlarda şehircilik gelişmiştir. C) Uygurlarda ordunun savaş tekniği gelişmiştir. D) Uygurlarda sanat faaliyetleri artmıştır. E) Uygur toplumunda bilimsel çalışmalar hız kazanmıştır. 2. Aşağıda verilenlerden …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Testi

İlk Türk Devletleri Testi 1. Uygurlar döneminde her sene Çin başkentine giden heyetler götürdükleri hayvanlarını Çinlilere vererek karşılığında onlardan ipek alıyorlardı. Buna göre; I. Uygurlar ile Çinliler arasında ticaret faaliyetleri gelişmiştir. II. Çinlilerle Uygurlar ticaret ilişkilerinde takas sistemini kullanmışlardır. III. Devletlerin coğrafi konumları uğraş alanlarının belirlenmesinde etkili olmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve …

Devamını Okuyun »